Udruga Hoću-mogu iz Pazina započela s provođenjem dugoočekivane Neurofeedback terapije

Pazinska Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću-mogu, s entuzijazmom, kao i uvijek do sada, kreće u novi projekt provođenja Neurofeedback terapija. Udruga je u svibnju 2018. godine educirala apsolventicu socijalne pedagogije Letiziu Gržinić za provođenje Neurofeedback i Biofeedback terapija. Edukacija se provodila u Centru za psihološke, neurofeedback i biofeedback tretmane Mens Sana u Zagrebu uz mentoricu prof.psih. Anu Vodanović Kosić, koja je u veljači 2019. u prostorima Udruge Hoću-mogu provela superviziju i procjenu djece potencijalne za ovu vrstu terapije. Veliku ulogu, bez koje terapija u Udruzi Hoću-mogu ne bi bila moguća, ima vrijedna donacija uređaja Nexus 10 kojeg je Udruzi u kolovozu 2018. godine donirala Porečka i Pulska biskupija. Udruga je sada zaposlila neurofeedback terapeuticu, koju je ranije educirala, te započela s prvim tretmanima, a i nadalje usko surađuje s dosadašnjom mentoricom.

 Udruga Hoću-mogu Pazin prepoznata je u zajednici kao Udruga u koja provodi različite programe i projekte s ciljem napretka djece s teškoćama u razvoju te pomoći njihovim obiteljima. Nemjerljivu pomoć pružila je roditeljima i djeci dovođenjem u Istru Vojta terapije, te je terapeuticu zaposlila još u srpnju 2016.g. U  2019. godini provođenje aktivnosti Vojta terpije u Udruzi kroz projekt „Vojta u Istri“  sufinancirali su iz proračuna za 2019.g. Grad Pazin i Istarska županija. Udruga se u isto vrijeme zalagala da terapija bude sustavno dostupna, na uputnicu, što se ostvarilo u svibnju 2018. otvaranjem dječje ambulante u Bolnici za rehabilitaciju i ortopediju Prim.Dr. Martin Horvat u Rovinju, koja je bila partner Udruzi u projektu.

Udruga već niz godina zapošljava pomoćnike u nastavi i u vrtiću. Tako je i u školskoj godini 2018./2019. zapošljavala jednog pomoćnika djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa Centar Liče Faraguna Labin putem projekta „Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 3“ . Projekt je financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Općine Pićan. Također, Udruga je u suradnji DV Olga Ban Pazin te Općinama Cerovlje i  Karojba osigurala dva pomoćnika u vrtićima i to za dvoje djece u Područnim vrtićima Pazinski Novaki i Karojbi. Udruga se trudi olakšati školovanje djece s teškoćama u razvoju tako što posreduje u zapošljavanju pomoćnika, štoviše u dosadašnjem četverogodišnjem razdoblju postojanja Udruga je organizirala i niz stručnih predavanja na tu temu. Predsjednica Udruge Klarita Radoš Matijašić napominje da je period obrazovanja jako važan u formiranju osobnosti svakog čovjeka, pa tako i svakog djeteta s teškoćama u razvoju. U tom razdoblju osim socijalizacije, djeca stječu kompetencije za život i tržište rada,  ovisno o teškoći i mogućnostima svakog pojedinca. Radoš Matijašić također skreće pažnju i na nedostatak pomoćnih zanimanja u Istarskoj županiji pogotovo za onu djecu koja izmeđuostalih imaju i motoričke teškoće. Zato se Udruga trudi osvjestiti javnost o potrebi da se u Istri otvori zanimanje Pomoćni administator, kako djeca ne bi trebala putovati ili seliti u susjednu županiju, ili, pak, u najgorem slučaju prekidati svoje obrazovanje radi organizacijskih teškoća putovanja na nastavu. To nikako ne pomaže nastojanjima da te osobe kad odrastu mogu raditi i postati neovisnije o tuđoj pomoći, što bi trebao biti cilj cijelom društvu.

Projekt „Samostalnost je naša budućnost“ je strateški projekt Udruge, kojeg Udruga provodi već četvrtu godinu, a sufinancira se sredstvima Istarske županije i Grada Pule iz proračuna za 2019., te Grada Pazina kroz Program rada Udruge za 2019.godinu. Cilj projekta je rad na osamostavljivanju adolescenata s teškoćama u razvoju za što samostalniji život. Rad se temelji na malim skupinama djece koje su vođene sa dvije stručne osobe. Skupina adolescenata koja je u projektu od samog začetka, spremna je napraviti korak dalje, u fazu 2, za koju je potrebno osigurati dodatna financijka sredstva. Partneri u projektu su Centar Liče Faraguna Labin, Škola za odgoj i obrazovanje Pula te Sportsko društvo Plima za osobe s invaliditetom Istarske županije. Projekt se provodi po uzoru na izvorni projekt „Autonomia“ Udruge Down DADI iz Padove, kojeg također koordinira psihologinja Jehona Sehu.

Roditelji Udruge zahvaljuju svima koji podržavaju aktivnosti i rad Udruge već niz godina te aktivno sudjeluju u njemu na razne načine.