Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br.74/14), 3. Skupština Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju “Hoću – Mogu”, održana 10. svibnja 2016. donijela je

1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUGE “HOĆU - MOGU” PAZIN
Članak 1.
Članak 7. mijenja se i glasi:

“Članak 7.
Djelovanje Udruge temelji se na dobrovoljnosti njenih članova i suradnika. Ciljane skupine su: 015 Djeca s teškoćama u razvoju, 036 Mladi s teškoćama u razvoju, 059 Osobe s invaliditetom, 079 Roditelji djece s teškoćama u razvoju.”

Članak 2.
Članak 9. mijenja se i glasi:

“Članak 9.
Gospodarske djelatnosti koje će udruga Hoću – Mogu obavljati radi ostvarivanja svojih ciljeva utvrđenih ovim statutom su:
9.1.4. Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
9.1.12. Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
11.1.2. Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
11.1.3. Pomoć i podrška djeci
11.1.4. Pomoć i podrška mladima
11.1.7. Pomoć i podrška obitelji
11.2.1. Savjetovanje i pomaganje
11.2.3. Psihosocijalna podrška
11.2.4. Rana intervencija
11.2.5. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
11.2.11. Stručna pomoć i podrška
11.2.12. Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
11.2.13. Organiziranje slobodnih aktivnosti
11.2.14. Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
11.2.15. Rehabilitacija
11.2.16. Osobna asistencija
11.2.17. Ostale djelatnosti socijalnih usluga
13.6.3. Neprofesijska fotografska djelatnost
13.2.1. Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina
9.2.10. Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
Na način kako su navedene u specijalnim zakonima koje se na njih odnose.”

Članak 3.

Udruga “Hoću – Mogu” će u skladu s odredbom članka 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br.74/14) podnijeti zahtjev za upis promjena Statuta nadležnom uredu.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Statuta udruge “Hoću – Mogu” stupaju na snagu danom donošenja.

Pazin, 01. lipnja 2016.