IZVJEŠTAJI 2018

OPISNI IZVJEŠTAJ:

 • Kao rezultat naših aktivnosti informirala se šira javnost o potrebi za širenjem mreže neurorazvojnih usluga u Istri. Pazin i udruga Hoću-Mogu postali su poznati među roditeljima neurorizične djece u RH kao i među zdravstvenim ustanovama iz područja neuropedijatrije i dječje fizijatrije kao grad u kojem se provodi neurorazvojna fizioterapija po Vojti. Vojta se uz Pazin provodi još u Zagrebu, Krapinskim toplicama, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Rovinju.Kao veliki uspjeh izdvajamo otvaranje ambulante za neurofizijatriju u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr. Martin Horvat u Rovinju, te zapošljavanje Vojta terapeutice na pola radnog vremena u bolnici (dok je ostala 4 sata i dalje zaposlena u Udruzi). Dovođenjem Vojta terapije u Istru i njezino zadržavanje ovdje, povećala se ponuda dostupnih terapija za ovu regiju i šire.Problem je i dalje nedostatak educiranih terapeuta za Vojtu u Hrvatskoj, stoga svakako želimo i dalje zadržati terapeuticu i u Pazinu jer mnogo korisnika, osim u Bolnicu Rovinj, dolaze po „terapiju više” u Udrugu, ili dok čekaju red za terapije u Bolnici Rovinj, koriste dostupnu terapiju u Udruzi. Uz pomoć ovih sredstava te sredstava koje nam je dodijelila Istarska županija i raznih donacija (Valamar dd, ACI dd, WineRi…), pokrili su se izostanci korisnika sa terapija radi bolesti, te bolovanja i godišnji odmor fizioterapeutice, ali i priuštilo dodatne popuste korisnicima na terapije (u ožujku i prosincu 50%, dok je u travnju bila snižena terapija za 33%, isto tako roditeljima sa dvoje djece se redovno naplaćivalo 33% nižu cijenu). Vojta terapija se članovima Udruge naplaćuje već po sniženoj cijeni od 150,00 kuna, dok je redovna cijena 300,00 kuna po terapiji. 2018. godini bilo je 38 djece na Vojta terapiji u Udruzi Hoću – Mogu što je povećanje za 13 korisnika više u odnosu na 2017. godinu, bez obzira što je pokrenuta terapija i u Bolnici u Rovinju, a time se dokazuje potreba i korisnost ove terapije. Svakako moramo istaknuti kako je Udruga prepoznata u javnosti i na temelju ove terapije te kako je puno donacija privatnih i javnih osoba stiglo baš u svrhu provođenja Vojta terapije (Željko Kukurin, predsjednik uprave Valamar Rivijere dd, preusmjerio financijska sredstva koje je dobio povodom uručenja nagrade Zlatna koza, Aha@marketing, organizator WineRi uključio je Udrugu Hoću – Mogu Pazin 2018., te je u planu i u nadolazećoj godini, u tu manifestaciju kako bi se skupila financijska sredstva upravo za financiranje Vojta terapije s obzirom da Udruga broji sve više članova sa područja Primorsko-goranske županije koji dolaze u Pazin na Vojtu, te mnogi drugi…)
 • Udruga je detektirala problem i pokrenula inicijativu za pokretanje novog TES programa (Pomoćni administrator) u Istri. Naime, djeca s motoričkim i blagim kognitivnim teškoćama nemaju mogućnost upisa u srednju školu u Istri jer za upis jednog od pomoćnih TES programa koje se tu nude (pomoćni kuhar, p. slastičar, p. cvjećar i p. vrtlar) potrebne su i motoričke sposobnosti. Takvoj djeci bi bio potreban program srednjoškolskog obrazovanja Pomoćni administrator/Administrator gdje nije nužno potrebna motorička sposobnost, no najbliža srednja škola koja nudi takvo zanimanje je u Rijeci. Takva djeca mogla bi nakon osnovnoškolskog školovanja nastaviti školovanje i u srednjoj školi, a ovako su primorani napustiti školovanje ili krenuti na osposobljavanje pri Školi za odgoj i obrazovanje što nije u skladu s njihovim željama, potrebama i mogućnostima.
 • Udruga je treću godinu provodila i usavršavala projekt edukacije za samostalan život “Samostalnost je naša budućnost” i vidljive su promjene u društvu – u projekt su uključene još jedna edukacijska rehabilitatorica i jedna psihologinja te se dodatno se oformila još jedna skupina korisnika. Promjene su primjetne kod djece/adolescenata-korisnicima koji postaju sve više samostalniji u svim segmentima života (donošenju odluka, izražavanju svojih misli i želja, brizi za sebe, korištenju novca i snalaženju u trgovini i snalaženju u kuhinji) no isto tako vidljive su promjene i u okolini jer se građani sve više obraćaju samim korisnicima umjesto pratnji kraj njih. Djeca su stekla pravilne obrasce ponašanja i osjećaj pripadnosti društvu, učila se većoj samostalnosti kroz projekt “Samostalnost je naša budućnost” kojim svakako dajemo podršku deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom. Taj projekt provodimo u suradnji s Udrugom Down DADI iz Padove.
 • Svakodnevno se provode aktivnosti kako bi se postigao osnovni cilj udruge, a to je je povezati roditelje djece s istim i različitim teškoćama kako bi se međusobno pomagali, bodrili, dijelili dobra i manje dobra iskustva, družili te osjećali da nisu sami te spoznali da svi mi dijelimo iste osjećaje i potrebe. Roditelj s roditeljem lakše komunicira o teškoćama djece, što doprinosi većoj otvorenosti u komunikaciji. Zato je organizirano 10 susreta da bi se roditelji upoznali i povezali, a kasnije lakše komunicirali. Individualno se u udrugu roditelji svakodnevno obraćaju radi traženja informacija i pomoći. 13.10.2018. organizirano je druženje i ručak za roditelje i djecu, u Agroturizmu Ograde, Lindarski katun.
 • Programom udruge planiralo se organiziranje predavanja o asistivnoj tehnologiji, no to nismo uspjeli odraditi u Pazinu, već smo kao partneri sudjelovali u organiziranju 3-dnevne konferencija ATAAC u Zagrebu, koje se održalo u Hotelu Westin od 17. do 19.10.2018. Na konferenciji je sudjelovalo 33 predavača iz 10 zemalja. U organizaciji jedan je dan bio posvećen roditeljima djece s teškoćama u razvoju pa su stoga roditelji tog dana mogli besplatno sudjelovati na konferenciji. Konferenciju je organizirao g. Miroslav Vrankić, prof. dr. sc. (e-Glas d.o.o. Rijeka) s kojim surađujemo već nekoliko godina.
 • Organizirali smo predavanje o ABA terapiji koju je predstavila mag.psih. Nirvana Kos iz Rovinja koja se za ABA terapiju dugo godina školovala te istu provodila u Americi.
 • organizirano je predavanje i prezentacija Feldenkrais terapije koju je održala Josipa Stipetić Irha, mag. Physioth.
 • Udruga je u srpnju 2018. godine potpisala ugovor s Zajednicom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za sudjelovanje u mentorskom programu koji će poboljšati funkcioniranje i kvalitetu rada Udruge, putem savjetovanja i posebnih edukacija koje će Zaklada provoditi u razdoblju do ožujka 2019. godine.
 • Od strane novoosnovane udruge Futsal Pazin, od 2. do 4. kolovoza 2018. godine, organiziran je turnir humanitarnog karaktera kada su organizatori odlučili prikupljena sredstva u iznosu od 10.000,00 kn donirati Udruzi.
 • Porečko-pulska biskupija također je prepoznala rad udruge te je u kolovozu 2018. godine donirala vrijedan uređaj za provođenje Neurofeedback i Biofeedback terapija. Doniran je uređaj Nexus 10 te prateća oprema za provođenje Neurofeedback i Biofeedback metoda, kojom se može unaprijediti kognitivno funkcioniranje, emocionalna stabilnost i socijalna interakcija djece s razvojnim poremećajima te je ta donacija zasigurno bila od velike pomoći za ostvarenje ciljeva Udruge. Udruga je uputila na edukaciju osobu koja će provoditi gore navedene terapije, te se u 2019. nastavlja suradnja sa Centrom za provođenje neurofeedback i biofeedback terapija Mens sana d.o.o. Zagreb, tako da će pod mentorstvom gđom.Anom Vidaković Kosić, prof. Psihologije provoditi procjene djece te mentorstvo nad educiranom osobom kako bi se osposobila za samostalno provođenje terapija.
 • U rujnu 2018. godine Udruga je sudjelovala u sportskim aktivnostima programa “Grad u pokretu”, u organizaciji Zajednice sportskih udruga Pazin i Športsko- rekreativnog kluba Vita Pazin. Djeca su sudjelovala u pješačenju uz glazbenu animaciju, gdje su djeca kroz različite igre i pitalice na aktivan način spoznali važnost bavljenja sportom, ljepotu i važnost očuvanja prirode te ljepotu glazbe.
 • Uz suradnju udruge Philipos organizirana je mogućnost terapijskog jahanja koje vodi prof.kinez. Kosjenka Mikulčić, odrađeno je 35 sati jahanja sa djecom članovima naše udruge.
 • Kao Udruga pomagali smo tako da smo roditelje upućivali na nadležne institucije gdje su mogla riješiti neka pitanja ili smo se obraćali mi kao Udruga te tražili službene odgovore na pitanja.
 • Udruga „Hoću-Mogu“ Pazin je mlada udruga koja postoji 4 godine i aktivno se uključuje u sve segmente djetetove rehabilitacije, odgoja i obrazovanja, te kasnije u pripremi za život. Radom na dobrim ranim temeljima, redovnim terapijama, uključivanjem u redovne vrtiće, djeca dobivaju bolje temelje za ulazak u redovan odgojno obrazovni sustav, čime se doprinosi postizanju ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te UN Konvencije o pravima OSI, te boljoj prihvaćenosti različitosti i kvalitetnijem suživotu u zajednici.
 • U 2018. godini zaposlili 3 pomoćnika u nastavi i jednoga u vrtiću koji su djelomično financirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Općina Pićan i Cerovlje. Osnaživanjem djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji dobiva cijelo društvo te se tako doprinosi deinstitucionalizaciji što je sukladno UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom čija je potpisnica i Republika Hrvatska te se tako zadovoljava i pravo na ravnopravnost u društvu. Iz iskustva roditelja znamo da je potrebno više informirati javnost o dobroj praksi, educirati ih o raznim poremećajima koji se javljaju kod djece, informirati o važnosti obrazovanja učenika u redovnim školama, o mogućim načinima provođenja terapija i sl. a sve to kroz program i aktivnosti ove Udruge.
 • Postoji veliki interes za nove metode rada s djecom. Tome može posvjedočiti interes i prisutnost roditelja i struke na predavanju održanom u studenom 2018. pod nazivom „Kako uče djeca sa sindromom Down i druga djeca s teškoćama u razvoju?“ koje je održala mr.sc.Dinka Vuković dipl.ing., predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom iz Zagreba, majka djeteta sa Sindromom Down koja je prezentirala metode rada i i svoj rad u rehabilitaciji svog djeteta, koji je tako postigao veliki napredak u razvoju.
 • Prema Strategiji razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. jedan od strateških ciljeva je Unapređenje kvalitete života. Kroz mnoge upite, pozive i molbe upućene Udruzi, vidi se da se roditelji trude dobiti pravodobne informacije u korist boljitka svoga djeteta. Promjene u sustavu su sporije u odnosu na stvarne potrebe djece, a često bez pravih rješenja. U Pazinu svakako nedostaje stručnih osoba kao što su rehabilitatori i logopedi za rad s djecom s TUR. Nedostatak takvog kadra je zapravo u cijeloj Istri. Zato je potrebno povremeno organizirati preglede stručnih suradnika koji roditeljima mogu dati savjete ili odgovore na njihova pitanja. Zato smo kroz 2018. godinu organizirali 3 pregleda djece od fizioterapeuta, rehabilitatora i logopeda.
 • Kako bi djeca i roditelji bili spremniji za određeni program školovanja, pružena je podrška roditeljima za korištenje softwarea Boardmaker with Speaking Dinamically Pro od strane stručnjaka (volonterski rad).
 • Pomoć u učenju te pomoć u obiteljima organizirala su se volonterski prema potrebama članova i mogućnosti udruge, odnosno dostupnosti volontera.
 • U više navrata organizirali smo radionice kao međugeneracijsku suradnju s Poludnevnim boravkom Pazin za osobe 3. životne dobi gdje su se izrađivali didaktički materijali za djecu s TUR.
 • Programom Udruge te svim aktivnostima koje Udruga provodi želi se poboljšati kvalitetu života naših članova i cijelih obitelji (djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji) ali i ostalih koji ih okružuju. U 2018.g. primjećen je pozitivan pomak u svijesti građana, češće se obraćaju udruzi jer žele pomoći, također povećan je broj donatora kako pravnih tako i fizičkih osoba. U prosincu je Radio Istra organizirala koncert (Tomislav Bralić i klapa Intrade) te nam je donirala dio prihoda od ulaznica u iznosu od 7.500,00 kuna za pomoć udruzi.

Udruga je u 2018. godini zapošljavala:

 

– 1 voditeljicu Udruge

– 1 administratoricu

– 1 licenciranu Vojta fizioterapeuticu

– 3 pomoćnika u nastavi i 1 u vrtiću

– Ugovorom o djelu 3 stručna suradnika na projektu “Samostalnost je naša budućnost” – 1 psihologinja i 2 edukacijske rehabilitatorice.

PRIHODI OD 01.01.-31.12.2018.

PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
72.875,00
GRADOVI PULA i PAZIN, OPĆINE PIĆAN, CEROVLJE, FUNTANA
103.993,00
ISTARSKA ŽUPANIJA
40.000,00
PRIHODI – MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
57.120,00
ČLANARINE
19.450,00
DONACIJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA
94.884,92
DONACIJE GRAĐANA I KUĆANSTAVA
24.830,00
OSTALI PRIHODI
63,25
(refundacije, kamate banke…)
UKUPNO
413.216,17

RASHODI OD 01.01.-31.12.2018.

NETO PLAĆA
205.971,38
DOP ZA ZDRAVSTVO
32.699,81
DOPRINOSI MIO (IZ PLAĆE)
52.231,94
DOP OZLJEDE NA RADU
1.017,42
DOP ZA ZAPOŠLJAVANJE
3.459,28
POREZ, PRIREZ IZ PLAĆE
3.543,73
LOKO VOŽNJA
6.064,28
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO
6.532,10
(pomoćnici u nastavi/vrtiću,poslovno putovanje)
OBRAČUN DRUGOG DOHOTKA
29.028,06
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
20.250,00
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
8.512,50
UREDSKI MAT. I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
19.489,71
TELEFON, POŠTA
4.497,07
BANKARSKE USLUGE
2.034,72
POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTAVA
6.485,47
STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA
3.000,00
UKUPNO
404.817,47

POSLOVNI REZULTAT:

DOBIT
8.398,70