IZVJEŠTAJI 2020

Udruga okuplja i umrežava roditelje djece s istim i različitim teškoćama kako bi si međusobno pomagali, te organizira aktivnosti koje su usmjerene na tri veće cjeline:
1. Zdravlje
2. Obrazovanje
3. Život

Ad. 1. ZDRAVLJE – provođenje Neurofeedback i individualnih edukacijsko rehabilitacijskih terapija
Kroz 2018. godinu, udruga je poslala na edukaciju 1 stručnu osobu za Neurofeedback tretmane. Početkom 2019. u suradnji sa direktoricom Centra za neurofeedback i biofeedback Mens Sana d.o.o. iz Zagreba, gđom Anom Vodanović Kosić prof.psih., odrađene su supervizije educirane osobe te ujedno i inicijalne procjene potencijalnih korisnika za Neurofeedback terapiju. Udruga je u lipnju 2019. godine pokrenula uslugu pružanja Neurofeedback terapije, i nastavila ju provoditi kroz 2020. godinu.

U 2020. godini educiralo se još jednu stručnu osobu za provođenje iste terapije, koja je aktivno provodila terapije kroz cijelu 2020. godinu, sve kada je to bilo moguće s obzirom na COVID mjere. Kroz 2020. godinu zapošljavali smo stručnu osobu, edukacijsku rehabilitatoricu koja je provodila individualne edukacijsko-rehabilitatorske tretmane i neurofeedback tretmane.

Ad. 2. OBRAZOVANJE
Kroz 2020.g Udruga je i dalje pružala podršku u integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav. U prvom djelu 2020. zapošljavala je 2 pomoćnika u nastavi putem projekta “Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 4” financiranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Općine Pićan, te 2 pomoćnika u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin, jedan u područnom odjelu u Tinjanu, financiran od Općine Tinjan, a drugi u područnom vrtiću u Karojbi, financiran od Općine Karojba.

U drugoj polovici 2020. godine, Udruga je osigurala financijska sredstva za 8 pomoćnika u nastavi, i to putem projekta „Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 5“ kojim se prijavila na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. U projektu su partneri bili Gradovi Pazin, Rovinj i Umag, jer se projektom osiguralo pomoćnike za učenike škola kojima su oni osnivači i to 2 za Pazin, 3 za Rovinj i 3 za Umag. Ukupan iznos projekta za školsku godinu 2020.-2021. iznosio je 366.000,00 kn, od čega su sredstva iz MZO iznosila 336.000,00 kn, a ukupno 30.000,00 kn Gradovi Pazin, Rovinj i Umag, svaki Grad po 10.000,00 kn. Projekt se nastavlja u godini 2021.

Godinu 2020. obilježila je pandemija uzrokovana virusom Covid 19 , stoga nisu organizirana veća okupljanja, pa tako ni predavanja ni radionice koje su se planirale provoditi sukladno planu.

Ad. 3. ŽIVOT

Kroz projekt „Samostalnost je naša budućnost“ kojeg provodimo već 5 godine, educiramo djecu/adolescente za samostalan život. Nastavljamo suradnju s udrugom Down DADI iz Padove koja iza sebe ima 15-godišnje iskustvo u radu i želju da sve to podijeli s nama. Projekt je u 2020. sufinanciran sredstvima Grada Pule sa 11.000,00 kuna i Istarske županije 11.000,00 kuna. Značajna sredstva u iznosu od 84.000,00 kn osigurala su se za ovaj projekt putem Humanitarne akcije Kalendar ljubavi. Neutrošena sredstva nastaviti će se koristiti i u 2021. g. I ovaj se projekt kroz godinu provodio u periodima kada je to bilo moguće s obzirom na COVID 19. Nažalost, nismo bili u mogućnosti provoditi aktivnosti spavanja izvan kuće radi epidemioloških mjera, pa su se aktivnosti provodile dnevno. Aktivnosti projekta provodile su se kroz ljetne praznike, tj. srpanj i kolovoz, kako bi se nadoknadile aktivnosti u periodu „lockdowna“ u ožujku, travnju i svibnju.

Aktivnosti ovog projekta provodile su dvije stručne osobe, socijalna pedagoginja i edukacijska rehabilitatorica.

U 2020. pokrenuta je izrada aplikacije NOVČANKO u suradnji sa studentima FER-a Zagreb. Udruga je približila studentima teškoće djece pri korištenju novaca, pa se zajednički osmislilo igru s novčanicama i kovanicama kako bi djeca kroz igru usvojili vještinu korištenja novaca.

Aplikacija još nije dovršena, pa se nastavlja suradnja i rad na istoj kroz 2021. godinu.

PRIHODI OD 01.01.-31.12.2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
149.583,00
- projekti Pomoćnici u nastavi za bolje sutra
Istarska županija
11.000,00
- projekti Samostalnost je naša budućnost
Gradovi Pazin, Pula, Rovinj, Općine Tinjan, Karojba
92.209,00
- Program Udruge, pomoćnici u nastavi/vrtiću
Prihod od gospodarske djelatnosti
34.915,00
Članarine
11.210,00
Donacije pravnih osoba
96.062,00
Donacije privatnih osoba
43.423,00
Ostali prihodi
46.840,00
UKUPNO
485.242,00

RASHODI OD 01.01.-31.12.2020.

Neto plaća
389.138,00
+ doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Troškovi drugog dohotka/intelektualne usluge
34.805,00
Trošak službenih putovanja
1.230,00
Naknada za prijevoz na posao-pomoćnici u nastavi/vrtiću
28.386,00
Usluge telefona, interneta i poštarine
5.215,00
Najam prostora za rad
25.004,00
Bankarske usluge
3.104,00
Trošak knjigovodstva i računalne usluge
12.805,00
Materijalni troškovi
5.506,00
Troškovi amortizacije
18.956,00
Troškovi reprezentacije
0,00
Porez
1.530,00
Stručno usavršavanje radnika
7.675,00
UKUPNO
533.354,00
IZVJEŠTAJI 2019

Udruga okuplja i umrežava roditelje djece s istim i različitim teškoćama kako bi si međusobno pomagali, te organizira aktivnosti koje su usmjerene na tri veće cjeline:
1. Zdravlje
2. Obrazovanje
3. Život

Ad. 1. ZDRAVLJE
Na temu Zdravlje, do srpnja 2019. godine, Udruga je provodila rehabilitaciju po Vojta metodi i zapošljavala jedinu licenciranu Vojta terapeuticu u Istarskoj i Primorsko- goranskoj županiji. Udruga smatra svojim većim uspjehom dovođenje Vojta terapije u Istru, njezino zadržavanje na ovom području te konačno, i ono najvažnije, njezino uvođenje u sustav na ovom području. U suradnji sa Bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju dr.prim. Martin Horvat u Rovinju i Istarskom županijom, Vojta terapija postala je dostupna na uputnicu u tamošnjoj bolnici.

Upravo iz tog razloga, potreba za Vojta terapijom u Udruzi se smanjila, te Udruga u srpnju 2019. prestaje sa pružanjem takve usluge. U 2019. pružanje Vojta terapije u udruzi sufinancirao je Grad Pazin sa 16.000,00 kuna, Istarska županija sa 10.000,00 kuna, te se dio sredstava osiguralo naplatom terapija i donacijama pravnih i fizičkih osoba. Kroz 2018. godinu, udruga je educirala stručnu osobu za Neurofeedback tretmane. Početkom 2019. u suradnji sa direktoricom Centra za neurofeedback i biofeedback Mens Sana d.o.o. iz Zagreba, gospođom Anom Vodanović Kosić prof.psih., odrađene su supervizije educirane osobe te ujedno i inicijalne procjene potencijalnih korisnika za Neurofeedback terapiju (22 osobe). Udruga je u lipnju 2019. godine pokrenula uslugu pružanja Neurofeedback terapije.

Ad. 2. OBRAZOVANJE
Kroz 2019. Udruga je pružala podršku u integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav. U prvom djelu 2019. zapošljavala je jednog pomoćnika u nastavi financiranog putem projekta “Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 3” od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine Pićan, te 2 pomoćnika u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin, jedan u područnom odjelu Pazinski Novaki financiran od Općine Cerovlje, a drugi od Općine Karojba za dijete u tamošnjem područnom odjelu vrtića.

U drugom djelu 2019. zaposlena su dva pomoćnika u nastavi putem projekta “Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 4” – jedan za učenicu koja pohađa nastavu u Centru Liče Faraguna Labin, a drugi za učenicu u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci, oba su financirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Jedan pomoćnik u vrtiću u DV Olga Ban Pazin, područni odjel Tinjan, osiguran je i financiran putem projekta „ Pomoćnik djetetu sa TUR u DV Olga Ban Pazin- Tinjan” prijavljenog Općini Tinjan. U svibnju, Grad Pazin u suradnji sa Udrugom Hoću – Mogu, Istarskom županijom, Gradom Pula, Centrom inkluzivne potpore IDEM i Pučkim otvorenim učilištem Pazin, organizirao je stručno predavanje “Uloga roditelja u ostvarivanju prava učenika s teškoćama u razvoju na odgoj i obrazovanje s vršnjacima” koje je predavala prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, ujedno i predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM iz Zagreba.

Udruga se također zalagala za otvaranje novih pomoćnih zanimanja u Istarskoj županiji, te zagovarala pokretanje novog TEŠ programa- pomoćni administrator. Također, trudimo se organizirati aktivnosti kojima osnažujemo roditelje znanjem. U skladu s time, ponovo su organizirane edukacije za korištenje kompjuterskog programa Boardmaker with Speaking Dinamically Pro specijaliziranog za pripremu i prilagodbu vrtićkog i školskog programa. Tako roditelji mogu kvalitetnije surađivati s odgojno- obrazovnim institucijama, a sve u interesu najboljeg školovanja njihove djece.

Ad. 3. ŽIVOT
Kroz projekt „Samostalnost je naša budućnost“ kojeg provodimo već 4 godine, educiramo djecu/adolescente za samostalan život. Nastavljamo suradnju s udrugom Down DADI iz Padove koja iza sebe ima 14-godišnje iskustvo u radu i želju da sve to podijeli s nama. Projekt je u 2019. sufinanciran sredstvima Grada Pule sa 20.000,00 kuna i Istarske županije 22.000,00 kuna. Kroz prošlu godinu došlo je do manjih izmjena, te je dosadašnju psihologinju i jednu rehabilitatoricu zamjenila socijalna radnica, te ona i magistrica edukacijske rehabilitacije trenutno vode projekt (održavaju individualne i grupne edukacijsko-rehabilitacijske tretmane, te poboljšanje socijalnih vještina).

Cilj je djecu/adolescente od 12 godine na dalje maksimalno osamostaliti za život kako bi jednog dana mogli ostati živjeti u svojim nekretninama ili drugim stanovima, te u skladu sa svojim mogućnostima maksimalno bili samostalni. U 2019. godini sa prvom skupinom korisnika (njih šestero) prešlo se u novu fazu u projektu, a to je noćenje jednom mjesečno u iznajmljenom stanu. Kako bi se ostvario taj novi korak, bilo je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Tako se u prvoj polovici 2019. počela razvijati ideja o izradi kalendara kojeg bi  udruga unovčila te tako skupila financijska sredstva za nastavak i razvijanje projekta osamostaljivanja. U tu svrhu pokrenula se humanitarna akcija naziva KalenDAR LJUBAVI koja je trajala od 15.10.2019. do 12.01.2020. Na kalendaru je 12 fotografija koje prikazuju djecu s teškoćama u razvoju zajedno s poznatim osobama u svakodnevnim radnjama, s porukom da svi imamo jednake potrebe u svakodnevnom životu (družiti se, igrati se, raditi kućanske poslove, čitati i slično). Na kalendaru su volonterski sudjelovali Istarski glazbeni i dramski umjetnici: Ronald Braus, Tony Cetinski, Jadranka Đokić, grupa Edi East Trance Blues, Franka Batelić Ćorluka, Iva Gortan, Grupa Night Express, grupa Nola, Bruno Krajcar, Elis Lovrić, Helena Minić Matanić i Tamara Obrovac. Zatim fotografi Hassan Abdelghani, Đani Celija, Giordano Cellich, Marko Hajdarović, Dejan Štifanić i Igor Zirojević. Studio Sonda iz Vižinade je izradila dizajn kalendara. Hrvatska pošta d.d. sponzorirala je distribuciju kalendara na adrese naručitelja, a mnogi donatori su podržali izradu kalendara uplaćujući donacije u tu svrhu ili pak kupnjom kalendara za svoje firme kao poklone za poslovne partnere. Također mještani naselja Katun Trviški organizirali su, zajedno sa Glazbenim odjelom Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, mali humanitarni koncert u sklopu same humanitarne akcije. Humanitarnom akcijom prikupljeno je ukupno 84.565,02 kn. Uza sve to, Udruga je svakodnevno pružala uslugu savjetovanja svojim članovima, upućivala roditelje na nadležne institucije, organizirala sastanke, druženja članova udruge (15.lipnja 2019. Dino Park Funtana besplatni ulaz), organizirala pomoć u učenju te pomoć u obitelji itd. Udruga broji veći broj zainteresiranih za volontiranje, te su razni volonteri sudjelovali u svim aktivnostima udruge. Kroz program rada udruge, kojeg je u 2019. godini podržao Grad Pazin sa 12.000,00 kuna, te uz pomoć drugih donatora, osiguralo se zapošljavanje voditeljice i administratorice, koje su pisale i prijavljivale projekte, pisale izvještaje, vodile sve tekuće poslove Udruge. Osiguravala su se sredstva za troškove najma prostora udruge, telefona i interneta, knjigovodstva, bankarskih usluga, poštarine, uredskog materijala i ostalih tekućih troškova udruge. Krajem godine pojavila se prilika za zaposlenje magistrice edukacijske rehabilitacije sa dugogodišnjem iskustvom, koju je udruga odlučila prihvatiti. Edukacijska rehabilitatorica pruža grupne i individualne tretmane korisnicima.

Kroz 2019. godinu:

19.1.2019. – Kukuriku disco club Pazin; koncert humanitarnog karaktera za rad Udruge – Crvena jabuka
27.1.2019. – Gostovanje predsjednice Udruge na Radio Istri u emisiji Život žene
8-9.3.2019. – Sudjelovanje WineRi Rijeka kao partner događaju organiziranom od AHA marketing d.o.o.;
13.-14.4.2019. – Feldenkrais radionica (Josipa Stipetić Irha) i edukacija za program Boardmaker (Mihaela Vovk)
29.5.2019. – Redovna Skupština Udruge- Opisno i financijsko izvješće za 2018.g.
8.-10.2019. – Snimanje kalendara na različitim mjestima sa glazbenim i dramskim umjetnicima
20.9.2019. – Radni sastanak u prostorima RFF-a Zagreb na poziv Ministarstva znanosti I obrazovanja- Tema: Pomoćnici u nastavi
20.11.2019. – Predstavljanje humanitarne akcije Udruge – KalenDAR LJUBAVI; proslava 5. godina rada udruge:
* prilog na TV Istri, HRT, RTL Exclusive
* gostovanje na Radiju Istri 22.11.2019. – predsjednica
* gostovanje na Radiju Medulin 22.11.2019. – potpredsjednica udruge i
edukacijska rehabilitatorica
26.11.-2.12.2019. – Info dani za Udruge, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istre, Pula
6.12.2019. – Sudjelovanje na otvorenju 25. Sa(n)jam knjige u Istri – Pula, Dom
Hrvatskih branitelja
7.12.2019. – Sudjelovanje na otvaranju terase Bistroa Punkt u Puli – javna
prezentacija kalendara
7.12.2019. – Koncert Glazbenog odjela OŠ Vladimira Nazora Pazin, u sklopu
humanitarne akcije KalenDAR LJUBAVI
16.12.2019. – Redovna Skupština udruge- operativni i financijski plan za 2020.
17.12.2019. – Štand s rukotvorinama (i kalendarima) u City Mall-u u Puli
18.12.2019. – Predstavljanje Operativnog plana za 2020-2021. Grada Pule

PRIHODI OD 01.01.-31.12.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
58.561,20
- projekt Pomoćnici u nastavi
Istarska županija
37.000,00
- projekti Samostalnost je naša budućnost, Vojta u Istri
Gradovi Pazin, Pula, Rovinj
51.000,00
- Program Udruge, projekti Samostalnost je naša budućnost, Vojta u Istri
Općine Pićan, Cerovlje, Karojba, Tinjan
71.046,32
- Pomoćnici u nastavi/vrtiću
Prihod od gospodarske djelatnosti
74.959,00
Članarine
18.650,00
Donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
139.931,00
Donacije građana i kućanstava
43.465,00
UKUPNO
494.613,00

RASHODI OD 01.01.-31.12.2019.

Neto plaća
216.811,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
34.640,00
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
54.184,00
Troškovi drugog dohotka/Intelektualne usluge
22.609,46
Studentski centar
9.430,56
Trošak službenih putovanja
4.256,36
Naknada za prijevoz - Pomoćnici u nastavi/vrtiću
9.663,00
Usluge telefona, interneta, poštarine...
5.947,00
Najam prostora za rad udruge
21.300,00
Bankarske usluge
2.133,00
Troškovi knjigovodstva i računalnih usluga
11.306,00
Troškovi uredskog materijala i izrade kalendara
41.814,00
Troškovi amortizacije
18.956,00
Trošak zdravstvenih usluga (NFB supervizija)
4.000,00
Reprezentacija
3.600,00
Porez
1.530,00
Zatezne kamate
5,00
UKUPNO
462.185,00