Strateški plan Udruge za razdoblje 2018. – 2021.
U Pazinu, siječanj 2018.
Izrada ovog Strateškog plana rezultat je timskog rada roditelja u Udruzi, kao i rezultat iskustava kroz koje je Udruga rasla i razvijala se.
Nadamo se kako su ciljevi realno zadani i kako ćemo ih zajedničkim trudom i ostvariti.

1. Uvod

1.1. Nastanak strateškog plana

Strateški plan Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću – Mogu” Pazin nastao je kao rezultat timskog rada roditelja članova Udruge, stručnih osoba koje sudjeluju u projektima Udruge te voditelja projekata kroz koje se udruga razvijala i rasla.

Kroz sastanke članova Udruge, zatim na temelju skupljenih iskustava i postignuća Udruge od 2015. godine i pomoću raznih radionica i edukacija koje su pohađale voditeljica Udruge, povremeno tajnica Udruge i administratorica Udruge, donesene su smjernice vlastitog organizacijskog i programskog razvoja te djelovanja Udruge u razdoblju od 2017. do 2020. godine.

Zbog rasta aktivnosti Udruge ukazuje se potreba za specifičnim profiliranjem određenih aktivnosti usmjerenih na realizaciju postavljenih ciljeva kroz provođenja aktivnosti podjelom na specifične zadatke koji će biti realizirani kroz određeno vrijeme, zajedno s osiguranjem kvalitete.

Strateški plan je odgovor na izazove u području socijalnog uključivanja djece s poteškoćama u razvoju, bolju suradnju s dionicima organizacije, te artikuliranje strateških ciljeva koje će Udruga provoditi u razdoblju od 2018. do 2021. godine.

1.2. O Udruzi

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću – Mogu” Pazin je dobrovoljna, nevladina, neprofitna Udruga djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana sa socijalno-humanitarnim ciljem, koji svojim radom žele pomoći unapređivanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Udruga ima cilj unapređivanja kvalitete života, zdravstvene i psiho-socijalne skrbi djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja u društvenu zajednicu, te poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz nastanak poteškoća i mogućnosti napretka osoba s teškoćama u razvoju. Udruga djeluje na području grada Pazina, ali okuplja članove iz cijele Istarske i Primorsko-goranske županije.

Udruga „Hoću – Mogu“ Pazin osnovana je početkom 2015. godine na inicijativu grupe roditelja djece s teškoćama u razvoju u svrhu pomaganja istima, razvijanja rane intervencije, te razvijanju potencijala djece s teškoćama u razvoju i ravnopravnom uključivanju u sve segmente življenja.

1.3. Vrijednosti i principi djelovanja

Udruga „Hoću – Mogu“ je jedina udruga na području Istarske županije koja temelji svoj rad na unapređenju medicinske i socijalne skrbi djece s teškoćama u razvoju te sukladno tome planira, organizira i provodi aktivnosti. Kao takva, ima snažan utjecaj na razvoj senzibiliteta lokalne zajednice za prepoznavanje važnosti uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvenog i javnog života iste. Implementiranjem visokoobrazovnog stručnog osoblja u svoj rad, udruga želi naglasiti važnost kontinuirane rehabilitacije putem stvaranja najpovoljnijeg okruženja za djecu s teškoćama u razvoju. Prepoznatljivost kvalitete rada Udruge može se vidjeti putem broja uključenih članova, posjećenosti javnosti na stručnim predavanjima, no još više rezultatima organiziranih terapija, te praćenjem i podrškom gradske uprave Grada Pazina ali i Istarske županije.

Djelovanje Udruge temelji se na dobrovoljnosti njenih članova i suradnika. Ciljane skupine su djeca s teškoćama u razvoju, mladi s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju.

Udruga svoj rad temelji i na principima timskog rada, dosljednosti i profesionalnosti, toleranciji i solidarnosti, uz poštivanje visokih etičkih načela u radu : ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju, jednakost, kompetentnost, tolerancija, transparentnost, nepristranost, odgovornost i povjerljivost.

1.4. Ciljevi

Udruga ima cilj unapređivanje kvalitete života, odgojno-obrazovne, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga promovira prava djece s teškoćama u razvoju kroz ciljeve:

 • Zdravlje – osiguravanje dodatnih terapija i terapija koje nisu dostupne na ovom području, te zalaganje za njihovu sustavnu dostupnost
 • Obrazovanje – podrška integraciji djece s TUR u redovni odgojni i obrazovni sustav, osiguravanje pomoćnika u nastavi i vrtiću, organiziranje stručnih predavanja, edukacija i dr.
 • Život – projekt osamostavljivanja za život djece i adolescenata s teškoćama u razvoju
1.5. Djelatnosti

Udruga nastoji osigurati provedbu ciljeva organiziranjem i provođenjem sljedećih djelatnosti:

 • Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 • Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
 • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Savjetovanje i pomaganje
 • Psihosocijalna podrška
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija
 • Ostale djelatnosti socijalnih usluga
 • Neprofesijska fotografska djelatnost
 • Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina

2. Postignuća udruge

2.1. Organizacijska postignuća
 • Ljudski potencijali – uspostava stručnog tima
 • Rehabilitacijski programi – dovođenje Vojta terapije u Istru
 • Volonterske aktivnosti
 • Suradnja sa lokalnom zajednicom

Ljudski potencijali – licencirani Vojta fizioterapeut, edukacijski rehabilitatori, psiholozi.

Angažiranje edukacijskih rehabilitatorica i psihologica na projektu „Samostalnost je naša budućnost“, kojim djecu i adolescente s teškoćama u razvoju Udruga nastoji u što većoj mjeri pripremiti za samostalan život. U svrhu provođenja projekta, iznajmljen je stan u centru Pule u kojem adolescenti uče brinuti o vlastitoj higijeni, čistoći životnog prostora, korištenje kućanskih aparata, namirnica, jednostavnijih recepata, ali isto tako i korištenje novca i u tu svrhu nabavka namirnica za kuhanje, korištenje javnog prijevoza, zabavnih sadržaja i dr.

– uključeno 9 djece podjeljenih u 2 grupe ovisno o stupnju teškoća

Neurofizioterapija po Vojta principu – Udruga je željela ovu terapiju približiti i učiniti dostupniju roditeljima djece s teškoćama u razvoju u Istarskoj županiji, jer se provodila samo u Zagrebu, Krapinskim toplicama, Slavonskom Brodu i Vukovaru do 01. kolovoza 2016. kada Udruga zapošljava licenciranu Vojta terapeuticu sa dugogodišnjem iskustvom u bolnici Zlatni Cekin u Slavonskom Brodu.

Udruga se paralelno zalaže i radi intenzivno na tome da se Vojta terapija uvede sustavno u Istarskoj županiji kako bi roditelji mogli i preko uputnice dobiti takvu vrstu terapije.

– uključeno 25 djece, 14 već završilo s terapijom

Zapošljavanje 3 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju, te 1 u dječjem vrtiću – uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne razrede.

Angažiranje volontera:

 • pomoć pri učenju, svladavanju gradiva i pisanja zadaće – 2 osobe
 • volonteri u administrativnom poslu i lektoriranju – 2 osobe
 • volonteri pri izradi didaktičkih materijala za funkcionalno učenje – 7
 • volonteri pri izradi rukotvorina te izlaganje na štandovima u nekoliko istarskih gradova – 6
 • terapijsko jahanje – 1 volonter
2.2. Prostor i oprema
 • Soba za individualni rad Igraonica / Soba za administrativan
 • Vojta terapija prostor za učenje rad
 • Stol za vježbanje Razne igračke 2 kompjutera
 • Strunjača Numicon Printer
 • Kompjuter Boardmaker WSDpro Stol
 • Fiskalna kasa Strunjača Stolice
 • Ormar Pribor za kreativan rad
 • Didaktička pomagala za
 • Funkcionalno učenje
 • Senzorna soba – u planu
 • Soba za Neurofeedback terapiju – u planu
2.3. Volonterske aktivnosti

Volontiranje kao način pomaganja drugima i drukčijima, često slabijima, prepoznata je u Udruzi kao aktivnost koja nosi edukacijski potencijal budućih generacija studenata (fizioterapije, edukacijskih rehabilitatora i dr.) u izgradnji suosjećanja i solidarnosti kao važnih osobina. Za svoj volonterski rad i trud, studenti dobivaju volontersku knjižicu, ali i prijateljstvo i iskustva.

Studenti – volonteri svojim prisustvom i radom uvelike pomažu realizaciji aktivnosti u Udruzi, a kao budući stručnjaci postaju najbolji promotori prava djece s teškoćama u razvoju u krugu struke i zajednice u kojoj će kao budući stručnjaci djelovati.

U budućnosti, želimo razvijati instituciju volonterstva jer smatramo da su volonteri promotori i naše misije i vizije, što potvrđuju njihova iskustva.

U cilju realizacije spomenutih ciljeva, planiramo poduzeti sljedeće aktivnosti u svrhu razvijanja volonterstva.

 • Povećanje broja institucija – partnera u volontiranju
 • Organiziranje predavanja za potencijalne partnere – volontere o iskustvima volonterske aktivnosti u Udruzi
 • organiziranje radionica završenih volontera sa budućim volonterima u cilju prenošenja iskustava i ohrabrivanja te poticanja na volonterske aktivnosti
 • Suradnja sa regionalnim centrima za volontera (Volonterski centar Istre)
 • Donošenje pravilnika o volontiranju i osiguranju kvalitete volonterske aktivnosti
2.4. Programska postignuća

Medijski nastupi

 • Radio Istra, Radio Maestral, Radio Pula, Radio Rovinj, TV Istra, Hrt 4, Glas Istre…

Radionice i predavanja

 • predavanje „Prava informacija u pravo vrijeme omogućuju mi učenje“ – predavanje o Funkcionalnom učenju te potpomognutoj i alternativnoj komunikaciji kod djece s TUR – predavačice Mihaela Vovk dipl.def.log i Bobath terapeut i Slavica Lenček, dipl.def.log. – obje instruktorice Funkcionalnog učenja
 • predavanje ”Kako naučiti tu tešku matematiku?” – mr. sc. Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske Zajednice za Down Sindrom
 • predavanje ”Boardmaker with Speaking Dinamically Pro” – Mihaela Vovk dipl.def.log i Bobath terapeut
 • predavanje ”Što je to senzorna integracija?” – Ivana Murat, edukacijski rehabilitator, pedagog senzorne integracije
 • predavanje o BDA terapiji – Slobodan Vujasić, fizioterapeut – volonterski rad
 • organizirano predavanje o neurofizioterapiji po Vojta metodi – 20 korisnika – sufinancirao Grad Pazin
 • Organizacija edukativnih radionica za korištenje softwarea Boardmaker with Speaking Dinamically Pro -osposobljavanje roditelja i stručnih suradnika za korištenje software-a za rad s djecom s TUR, održane 3 edukacije za roditelje i stručne suradnike – volonterski rad
 • organizirane radionice u Dnevnom boravku za starije osobe koji djeluje u sklopu Crvenog križa – izrađivani didaktički materijali za Funkcionalno učenje
 • Čokoladna interaktivna radionica – Obrt VR Pula prezentirao djeci postupak izrade čokolade – volonterski rad
 • organizirane kreativne radionice roditelja i djece, u Puli i Pazinu – izrada božićnih i uskršnjih ukrasa

Sudjelovanje na projektima i druga postignuća

 • sudjelovanje s Udrugom Roda u projektu i završnoj konferenciji u Osijeku “Vizije -volonteri za roditelje i djecu”, 2016.
 • sudjelovanje u projektu “Život pun mogućnosti” Centra za inkluziju – potpisana 2 volonterska ugovora s korisnicima Poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama u Pazinu, 2016.
 • sudjelovanje na projektu zapošljavanja pomoćnika u nastavi u Centru Liče Faraguna Labin, 2016.
 • rekreativne aktivnosti – terapijsko jahanje u suradnji s Udrugom Philipos Pula
 • organizirani i odrađeni stručni pregledi defektologa/logopeda, neurofizioterapeuta – volonterski rad
 • zapošljavanje prvog Vojta terapeuta u Istri s početkom kolovoza 2016. godine – financiranje kroz djelatnost udruge i donacijama pravnih i fizičkih osoba
 • osiguravanje uvijeta za rad fizioterapeutice, njezino zadržavanje na ovom području, te ukazivanje lokalnoj i regionalnoj zajednici na problem nedovoljne mogućnosti za rehabilitaciju neurorizične djece u Istri
 • inicijativa Udruge “Hoću – Mogu” (razni upiti, zamolbe i sastanci) kako bi Vojta terapija bila sustavno dostupna (na uputnicu) korisnicima u Istarskoj županiji
 • Pokrenuta inicijativa prema Istarskoj županiji za uvođenje novog TES programa Pomoćni administrator.
 • Organiziranje redovitih susreta roditelja i svakodnevno pružanje pomoći roditeljima – redoviti sastanci roditelja u prostorijama Udruge ili izvan njih (u prirodi, na izletu, kod posjeta), 01.01. – 31.12. 2017.
 • pružena podrška roditeljima kada su zatražili
 • izložen uskršnji štand udruga Hoću-Mogu Pazin, u City Mall Pula
 • sudjelovanje na božićnim sajmovima u 3 grada (Pula, Pazin, Buzet)
 • posjeta Udruge Vodenom parku Istralandia – poklon Udruzi

Sudjelovali smo na događajima, Konferencijama, Okruglim stolovima i dr

 • sudjelovanje u obilježavanju 3. rođendana Udruge “Pružam ti ruku – Ti porgo la mia mano” Umag
 • Info dani za organizacije civilnog društva
 • Okrugli stol “Civilno društvo – jedan o temelja razvoja naših zajednica”
 • Edukacija o društvenom poduzetništvu – Istarska razvojna agencija Ida d.o.o., Europe direct ured Pula – Teo Petričević, direktor ACT Grupe
 • Okrugli stol o problematici predfinanciranja i/ili sufinanciranja EU projekata udruga – Zaklada civilnog društva Istra, Pula
 • Okrugli stol “Poboljšanje modela integracije učenika s teškoćama u razvoju” u organizaciji Istarske županije – sudionik Okruglog stola predsjednica Udruge Klarita Radoš Matijašić
 • DROP-APP: Konferencija o primjeni digitalnih alata u nastavi i prevenciji ranog napuštanja škole – Istarska županija, Medicinska i Industrijsko-obrtnička škola iz Pule, Strukovni centar za obrazovanje Civiform
 • ATAAC 2017: Konferencija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutnoj komunikaciji, pod pokroviteljstvom predsjednice RH – Partner konferencije Udruga Hoću-Mogu Pazin
 • Konferencija o integraciji djece i mladih sa sindromom Down u obrazovni sustav – Hrvatska zajednica za Down sindrom, pokroviteljstvo Vlade RH – sudionik na konferenciji potpredsjednica Udruge Manuela Božac
 • Učenici iz spektra autizma u odgojno-obrazovnom sustavu – stručno predavanje prof. dr. sc. Jasmine Frey Škrinjar s Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Grad Umag i Osnovna škola Marije i Line Umag
 • Radionica za Udruge, Okrugli stol o civilnom društvu i prezentacija Programa javnih potreba za 2017. Godinu, 3 dana
 • Kvalitetno planiranje i provedba volonterskih programa, Pula – 2 dana
 • “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” – informativna radionica, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vladimir Šomen, Margareta Mađerić; Grad Pazin – Renato Krulčić

Naši stručnjaci na edukaciji

 • Vojta terapeutica Biljana Škrinjarić – Akademija za razvojnu rehabilitaciju „Vojta princip – radionica obnove znanja“

Projekti

 • projekt „Računanje je IN!“ – nabava didaktičkog materijala Numicon, radionice s djecom, partner Dječji vrtić Olga Ban Pazin, financirala Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, 2016.
 • projekt “Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja” – nabavka softwera Boardmaker with Speaking Dinamically Pro, partneri u projektu Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, DV Olga Ban Pazin i Poludnevni boravak koji djeluje u sklopu Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Pazin, financirala Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, 2016.
 • projekt “Roditelj pomaže roditelju”, sufinanciran od Istarske županije 2016.
 • projekt “Samostalnost je naša budućnost” sufinanciran od Grada Pule i Grada Pazina u 2016., Grada Pule i Istarske županije u 2017.
 • projekt „Vojta u Istri“, donacija Udruge Vinistra, Grad Pazin
 • Redovni program rada Udruge Hoću – Mogu za 2016.;2017. – Grad Pazin, Istarski Supermarketi

Aktualni projekti

 • projekt “Samostalnost je naša budućnost” -Grad Pula i Istarska županija
 • provođenje projekta „Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 2“ – financiran od Ministarstva odgoja i obrazovanja i Općine Pićan, pomoćnici su zaposleni u Centru Liče Faraguna Labin
 • provođenje projekta „Asistent u vrtiću Pazinski Novaki 2017-2018“ – financiran od Općine Cerovlje
 • projekt „Vojta u Istri“ – Grad Pazin, Istarska županija

3. Vizija i misija

3.1. Vizija

Društvo ravnopravnih i jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju.

3.2. Misija

Osigurati jednake mogućnosti za kvalitetno življenje i zadovoljavanje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba djece s teškoćama u razvoju.

Svojim djelovanjem utjecati na promoviranje ljudskih prava i razvoja civilnog društva.

4. Strategija razvoja

4.1. Razvoj ljudskih resursa

Udruga je startala kao roditeljska inicijativa u cilju zaštite prava djece s teškoćama u razvoju sa socijalno-humanitarnim ciljem, koji svojim radom žele pomoći unapređivanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Kako je Udruga brojčano i organizacijski rasla, te se razvila u važnog partnera u lokalnoj zajednici u domeni ove problematike, tako su se profilirale osobe na određenim aktivnostima u Udruzi i na sebe preuzele provođenje programskih zadataka poput sudjelovanja u javnom životu, komunikacije s medijima, organiziranje stručnih predavanja i edukacija, humanitarnih akcija i donacija.

Motivi djelovanja roditelja su različiti, od želje za konkretnom pomoći djeci u rješavanju njihovih problema do participacije u društvu i samoaktualizacije.

Razvoj stručnog osoblja dolazi iz dva pravca: pravca stručnih i timskih izazova koja Udruga svojim organizacijskim ustrojem i vrstom rehabilitacijskih postupaka provodi te mogućnosti dodatne edukacije i usavršavanja u domeni rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju.

4.2. Načini prikupljanja sredstava

Izvori i načini prikupljanja sredstava potrebnih za provođenje programa Udruge kroz zacrtane ciljeve realiziraju se u formi humanitarnih akcija, donacija, dotacija, projekata i članarina.

Svi navedeni izvori su nedostatni, a s druge strane priljev tih sredstava je dikontinuiran. Nestalnost i diskontinuiranost prihoda utječe na težu realizaciju zacrtanih programskih i organizacijskih zadataka. Stoga je esencijalno osigurati stalni izvor prihoda u cilju provedbe terapija i zapošljavanja kadra, što je i jedna od preporuka u izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Jedan od načina rješenja ovog problema je i promicanje Udruge u pružatelja usluga.

4.3. Strategija i komunikacije

Svjesni važnosti komunikacijske komponente sa dionicima udruge kao i javnosti, Udruga nastoji komunicirati kroz različite komunikacijske kanale, sa naglaskom na medije i programske aktivnosti u lokalnoj zajednici. Kao modele i način komuniciranja odnosno predstavljanja lokalnoj zajednici, Udruga ima svoju web i facebook stranicu, organizira predavanja i edukacije, štand sa prodajom suvenira vlastite izrade i drugo.

Eksterna komunikacija

Udruga razvija suradnju sa lokalnim medijima kao i medijima državne pokrivenosti kroz nastupe u tematskom programu i informativnim emisijama na radiju i televiziji te redovitim izvještavanjem pisanih i internetskih medija o aktivnostima i postignućima Udruge.

Interna komunikacija

Redovito ažuriranje web stranice, svakodnevno izlaganje različitih tema vezane uz probleme osoba s invaliditetom na facebook stranici Udruge, obavještavanje članova Udruge i ostalih preko društvenih mreža – viber, cirkularni mail i oglasna ploča, koristi kao model interne komunikacije.

4.4. Osiguranje kvalitete

Udruga nastoji osigurati kvalitetu i transparentnost svih aktivnosti koje provodi te pravovremeno djelovati na otklanjanju problema. Posebna pažnja pridaje se analizi:

 • Svrsihodnost ustroja i funkcionalnost rada Udruge
 • Utjecaju raznih čimbenika na provedbu politike kvalitete i strateških ciljeva
 • Transparentnost cijelog sustava
 • Najučinkovitijeg korištenja resursa Udruge
 • Uključenost svih dionika u sustav
 • Povezanost s lokalnom zajednicom

Kroz postupke:

 • Odobravanje, praćenje i evaluacija provedenih programa u Udruzi
 • Izrada i ažuriranje godišnjih operativnih planova
 • Poticanje i realizacija stalne stručne edukacije
 • Izrada pravilnika i drugih podstatutarnih akata u cilju poboljšanja transparentnosti
 • Vođenje evidencije i izvješća
 • Provođenje ankete roditelja o zadovoljstvu i prijedlozima za poboljšanje rada
 • Poboljšanje i unaprijeđenje komunikacije i kvalitete informiranja svih dionika Udruge

Tijek provedbe planova pratiti će Upravni odbor Udruge na redovitim sjednicama tijekom godine.

Proces praćenja i evaluacije organizirat će se polugodišnje na sastancima Upravnog odbora.

Polugodišnji proces evaluacije obuhvatiti će programski i organizacijski aspekt s ciljem analize izvješća te poduzimanje korektivnih aktivnosti.

5. Partneri i sudionici

5.1. Državne i lokalne institucije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Pazin, Istarska županija, Grad Pazin, Grad Pula, Općina Cerovlje, Općina Pićan, Radio Istra, Radio Pula, Radio Maestral, Tv Istra, OB Pula, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr. Martin Horvat Rovinj

U namjeri suradnje sa: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravstva, Primorsko-goranska županija

5.2. Visokoškolske i odgojno obrazovne ustanove

Ustanove predškolskog i školskog obrazovanja – DV Olga Ban Pazin, OŠ Vladimira Nazora Pazin, Centar Liče Faraguna Labin, Centar za odgoj i obrazovanje Pula, DV Radost Poreč, DV Grdelin Buzet, DV Pula

5.3. Civilni sektor

– raznim ustanovama i udrugama iz zemlje i inozemstva:

Udruga osoba s intelektulanim teškoćama Istre, Dnevni boravak za starije osobe Pazin koji djeluje u sklopu Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Udruga Pružam ti ruku Umag, Hrvatska zajednica za Down sindrom Zagreb, Udruga OKO Zagreb, Učilište IDEM Zagreb, Udruga Philipos Pula, Udruga Institut Mediterran Pula, Udruga Down D.A.D.I. Padova – Italija i drugi

5.4. Poslovni sektor

Puretnina Ptuj, Privredna banka Zagreb, Istarski supermarketi, Amus, Rockwool, Merkur osiguranje, E-Glas d.o.o. Rijeka, ….

U namjeri suradnje: HEP, ACI, JANAF, Valamar…

6. Analiza okruženja

6.1. Podaci o osobama s invaliditetom

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti u izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenog u travnju 2017. godine, u Republici Hrvatskoj živi 511850 osoba s invaliditetom od čega je 307934 muškog spola (60%) i 203916 (40%) ženskog spola što čini oko 11,9% ukupnog stanovništva RH.

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 243206 (48%), je u radno aktivnoj dobi, 19-64 godina, dok je u dobnoj skupini 65+ 229589 (45%) osoba, a u dječjoj dobi, 0-19 godina, invaliditet je prisutan u udjelu od 8%.

Oko 53% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 33% ima srednju stručnu spremu dok je 4% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 10% osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (83%) žive u obitelji dok ih oko 15% živi samo. 0,2% ima udomitelja ili skrbnika dok 72 osobe borave u ustanovi. U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi oko 11% osoba s invaliditetom. Oko 58% osoba, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom opsegu te im je Barthelov indeks 0-60. Najveći broj osoba ostvaruje svoja invalidska prava preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Iz Istarske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1314 osoba s time da je veći broj muških osoba (65%). Postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju te poremećaji govorno-glasovne komunikacije i specifične poteškoće u učenju su najčešći specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja dok je potpuna odgojno obrazovna integracija prilagođenim nastavnim postupcima uz individualizirani pristup i posebnu dodatnu pomoć (defektolog, logoped, psihoterapeut i dr.) najčešći oblik njezinog specificiranog provođenja. 4151 osoba s invaliditetom, oko 31% od ukupnog broja, vještačeno je u sustavu socijalne skrbi. U Istarskoj županiji živi 684 branitelja s invaliditetom te 292 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća…”

6.2. Analiza podataka u Istarskoj županiji

Na području Istarske županije čija je razvijenost među najvećima u Republici Hrvatskoj, evidentirano je ukupno 13243 osoba s invaliditetom, od toga 1333 osoba u dobi od 0 do 19 godina što je u odnosu na broj stanovnika oko 10%.

Geografski položaj na kojem se županija nalazi, koji ju čini relativno izoliranom od ostalih županija u RH, bez obzira na njenu turističku razvijenost za djecu s teškoćama u razvoju tek se otvara prostor za zapošljavanje prekopotrebnih fizioterapeuta i uvođenje terapija koje su već duži niz godina dostupne u ostalim krajevima Hrvatske, ali i ostalih stručnih osoba, rezultiralo je činjenicom da su roditelji prisiljeni odvoditi djecu izvan mjesta stanovanja na različite terapije i preglede kako bi osigurali kvalitetan i stručan rad s istima.

6.3. Izvješće pravobraniteljice za djecu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak, dipl. oec

Izvješće od 21. srpnja 2015.

U tekstu su navedeni samo pojedini dijelovi izvješća, u cilju naglašavanja najvažnijih činjenica

……..

Pravobraniteljica za djecu u proteklom je razdoblju u više navrata zbog izostanka rane intervencije upućivala preporuke za rješavanje pojedinih slučajeva te općenito preporuke za promjene u sustavu.

……..

Unatoč svemu navedenom pomaci su minimalni, čemu svjedoče daljnje pritužbe roditelja djece s teškoćama u razvoju koje zaprimamo, a koje ukazuju na nedostatak sustava rane intervencije, dijagnostike i (psihosocijalne) rehabilitacije djece s razvojnim rizikom i teškoćama u razvoju na pojedinom području Republike Hrvatske. Prema pojedinim pritužbama može se zaključiti da je u pojedinim područjima RH stanje alarmantno, pa tako i u Istri po ovim pitanjima.

………

Važno je naglasiti da na području grada Pazina postoji Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću – Mogu”, koja okuplja roditelje i njihovu djecu sa područja cijele Istarske županije, no u sve većem broju također iz Primorsko-goranske županije, pa tako već brojimo 86 članova. Udruga je osnovana u siječnju 2015. godine, te je većinu vremena djelovala iz privatnog prostora osnivača Udruge, no radi provođenja Vojta terapije, ali i planiranja uvođenja drugih potrebnih terapija, od kolovoza 2017. godine iznajmljen je prostor u novoj Gradsko-školskoj sportskoj dvorani u Pazinu, na adresi Ulica prof. Tugomila Ujčića 2, Pazin.

……..

Udruga želi uvesti još neke terapije i druge potrebne stvari kako bi olakšala roditeljima i djeci s ovog područja, ali joj je potrebna pomoć za financiranje i samoodrživost zbog prevelikog broja djece a premalo stručno educiranih osoba.

Zaključak: Zbog nedostatka terapijskih i drugih rehabilitacijskih postupaka za djecu s teškoćama u razvoju Istarske županije, roditelji su se sami organizirali kako bi kroz djelovanje udruge osigurali pružanje potrebnih usluga.

Neke usluge nisu osigurane u sustavu ili nisu osigurane u dovoljnoj mjeri sukladno individualnim potrebama djece: Individualni rad rahabilitatora i logopeda, Vojta terapija, Feldenkrais terapija, Neurofeedback terapija, ciljani programi osamostaljivanja adolescenata s teškoćama u razvoju za život i drugo.

6.4. Trendovi u razvoju socijalnih usluga

Rad Udruge „Hoću – Mogu” temelji se na omogućavanju socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti djeci s teškoćama u razvoju, a uporište nalazi u strateškim dokumentima Republike Hrvatske kao UN Konvenciji o ljudskim pravima, UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece te Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, ali isto tako na Strategiji Istarske županije kao i Grada Pazina.

Udruga „Hoću – Mogu” svojim uslugama doprinosi razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga (terapija) usmjerenih zadovoljavanju specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju. To je u skladu s ciljevima Ministarstva socijalne politike i mladih te Strategijom razvoja socijalne skrbi u kojoj se naglašava uloga nevladinih organizacija kao pružatelja usluga.

Udruga „Hoću – Mogu” je jedina udruga na području Istarske županije koja okuplja roditelje djece sa različitim fizičkim i kongnitivnim teškoćama u razvoju, koja temelji svoj rad na unapređivanju zdravstvene, obrazovne i socijalne skrbi za tu populaciju ljudi te sukladno tome planira, organizira i provodi aktivnosti.

Kao takva, ima snažan utjecaj na razvoj senzibiliteta lokalne zajednice za prepoznavanje važnosti uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvenog i javnog života iste. Implementiranjem visokoobrazovanog stručnog osoblja u svoj rad, udruga želi naglasiti važnost kontinuirane rehabilitacije putem stvaranja najpovoljnijeg okruženja za djecu s poteškoćama u razvoju. Prepoznatljivost kvalitete rada Udruge može se vidjeti putem broja uključene djece, pozitivnim rezultatima organiziranih terapija, odazivom javnosti na organiziranim predavanjima, te praćenjem i podrškom gradske uprave Grada Pazina i Istarske županije.

SWOT ANALIZA OKRUŽENJA
SNAGE
 • Udruga je osnovana od strane roditelja koji su aktivno uključeni u rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje svoje djece te u pripremi za život, koji su maksimalno ulagali svoje vrijeme i novac da svojoj djeci pruže ono što im sustav ne može pružiti
 • Roditelji iz udruge učili su, educirali se u Ljubljani, Zagrebu i Slavonskom Brodu te svakodnevno provodili i sami terapije sa svojom djecom, jer im potrebne terapije nisu bile dostupne u Istri
 • Iz osobnih dobrih i loših iskustava kreirana su 3 osnovna cilja rada Udruge: – terapija po mjeri djeteta, – integracija u redovno obrazovanje, – edukacija osposobljavanja djece/adolescenata za život
 • Lokacija, grad Pazin u centru Istre, jednako dostupan svim članovima iz drugih gradova Istre
 • Okupljamo i umrežavamo roditelje iz cijele Istarske županije, roditelje djece različite dobi i teškoćama
 • Roditelji se međusobno pomažu i podupiru te stvaraju iskrena prijateljstva i pozitivnu atmosferu
 • U 11/2015. održano je stručno predavanje o Funkcionalnom učenju te potpomognutoj i alternativnoj komunikaciji kod djece s teškoćama u razvoju, okupili smo 100-njak stručnjaka iz Istre (defektologa, psihologa, pedagoga, učitelja, asistenata, roditelja i liječnika), predavačice su bile iz Ljubljane, Mihaela Vovk dipl.def.log. Obje instruktorice Funkcionalnog učenja, ukazano je na potrebu organiziranja Tečaja FU u Istri
 • Pokrenuta suradnja s lokalnom upravom Gradovima i Istarskom županijom
 • Sudjelovali na Završnoj konferenciji projekta „Školovanje bez diskriminacije – ulog u tolerantno društvo” Istarske županije
 • Odrađena 2 projekta od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Istarske županije 2, Grad Pula 1, Grad Pazin 1 projekt i Program Udruge…
 • Uspostavljena je uspješna suradnja s institucijama i udrugama u Istri, RH i inozemstvu: Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, Psihološki centar Medvešćak Zagreb, Udruga RODA Zagreb, Udruga OKO Zagreb, Hrvatska zajednica za Down sindrom Zagreb, OB Pula, Inštitut za rehabilitaciju Republike Slovenije Ljubljana, Udruga Pružam ti ruku Umag, Udruga tjelesnih invalida Pazin, Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Istarske županije, škole i vrtići u Istri, Udruga Down DADI Padova
 • Koristimo više vrsta aktivnosti za osvještavanje javnosti i podizanje svijesti o potrebama djece s TUR (javne manifestacije, edukativna predavanja, gostovanja u lokalnim medijima)
 • Zaposlili smo iskusnu educiranu i licenciranu Vojta terapeuticu
 • U počasno članstvo i volontere uključili smo defektologa/logopeda, instruktora Funkcionalnog učenja, liječnike, Montessori odgajatelja, učitelje i dr. koji svojevoljno žele svojim znanjem pomagati roditeljima i djeci s TUR.
 • U kratkom periodu postojanja prepoznati smo u Istarskoj županiji, RH ali i šire, kao obećavajuća Udruga što dokazuju pozivi na suradnju od poznatih udruga poput Udruge RODA, Hrvatske zajednice za Down sindrom Zagreb te Udruga Down DADI iz Padove, na obostranu korist, a sve u cilju kvalitetnijeg života djece s TUR i njihovih obiteljima
 • Zaposlena educirana i licencirana Vojta terapeutica , kao nadopuna terapijama koje se u Istri provode
 • Zaposlene su 3 osobe u Udruzi – predsjednica, Vojta terapeutica, administrator, a asistenti u nastavi i vrtiću se zapošljavaju na određeno vrijeme.
 • Imamo našu djecu kao primjer dobre prakse: kvalitetne rane intervencije tj. kvalitetne terapije, kvalitetne integracije u redovni sustav obrazovanja koja su spremna za sljedeći korak – osamostavljivanje za život
SLABOSTI
 • Preopterećenost roditelja obavezama oko djece s TUR (teškoće u hranjenju, kretanju, česti pregledi, uskraćena prava i sl.) te nedostatak vremena za volontiranje i rad u Udruzi
 • Financijska i fizička preopterećenost roditelja radi odlaženja u druge djelove RH ili inozemstvo kako bi svojoj djeci pružili adekvatne terapije koje ne mogu dobiti u Istri
 • Financijski izdaci roditelja za opstanak i rad Udruge
 • Moramo voditi dvojno knjigovodstvo što povećava administrativne poslove te povećane troškove vođenja knjigovodstva
 • Nedostatak mogućnosti zapošljavanja stručnog osoblja u Udruzi radi nesigurnosti u financiranju
 • Diskontinuitet financiranja „hladnog pogona” Udruge
 • Povećana potreba traženja donacija od raznih poduzeća i građana, što oduzima energiju i vrijeme na uštrb vremena za rad na osnovnim ciljevima Udruge i rad s djecom
 • Neizvršavanje preuzetih zakonskih obveza nadležnih ministarstava vezano uz potrebe i prava djece s TUR
 • Nedovoljno provođenje edukacija građana radi bolje informiranosti o najčešćim teškoćama kod djece s TUR (down sindrom,autizam, CP, ADHD)
 • Nedovoljno informiranje čelnih ljudi JLS na prepoznavanje važnosti programa za lokalno stanovništvo
 • Nedostatak ljudskih i financijskih kapaciteta za apliciranje projekata na EU fondove
 • Neriješeno sustavno financiranje asistenata u vrtićima i školama
 • Nedovoljna osviještenost i/ili mogućnost o nužnoj potrebi kvalitetnog uključivanja djece u redovne vrtiće u najranijoj dobi radi spontane integracije i socijalizacije po modelu „uzorka pravilnog obrasca ponašanja” u skupini
 • Zbog potrebe provođenja projekta „Samostalnost je naša budućnost” u Puli smo unajmili manji stan u centru grada kako bi svi potrebni sadržaji bili dostupni adolescentima s TUR
PRILIKE
 • Maksimalizirati deinstitucionalizaciju u RH, preporuka pravobraniteljice OSI za osnaživanje djece/mladih/odraslih osoba za samostalan život u nasljeđenim ili drugim nekretninama
 • Potreba da se osobe s TUR maksimalno osamostale za život počinje u najranijoj dobi, kroz integraciju u redovne vrtiće, redovne škole i kvalitetnom ciljanom edukacijom koju provodimo u partnerstvu Udruge Down DADI iz Padove koja ima već 12-godišnje iskustvo u tome
 • Mogućnost da se kvalitetnim stručnim edukacijama/predavanjima/radionicama pomogne odgojno-obrazovnim djelatnicima u uključivanje
 • Prepoznat je imidž Udruge kao važnog partnera u pružanju i zagovaranju socijalnih i rehabilitacijskih usluga djeci s TUR
 • Mogućnost apliciranja na natječaje resornih ministarstava i na veće natječaje kroz ESF
 • Kontinuitet u poboljšanju suradnje između Udruge i cjelokupne lokalne zajednice
 • Potrebno je više i češće isticati primjere dobre prakse rada i rezultata djece i osoba s TUR radi podizanja svijesti i empatije okoline te podizanja samopouzdanja samih osoba s TUR
 • U školama treba više isticati uspjehe i postignuća djece s TUR, neki se jako trude za uspjeh i to je potrebno istaknuti zbog njihovog zadovoljstva i samopouzdanja, u protivnom su uvijek inferiorni u odnosu na ostale učenike što može biti demotivirajuće za njih.
PRIJETNJE
 • Nedovoljna educiranost i informiranost odgojno-obrazovnih djelatnika o pravima djece s TUR, što rezultira strahom i otporom u uključivanju i integraciji djece u redovne/individualizirane/prilagođene programe školovanje
 • Nesiguran izvor financiranja za zapošljavanje Vojta terapeuta u Udruzi
 • Sporost u provođenju reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi i odgojno obrazovnih ustanova
 • Kriza u RH i nedostatak financija za podržavanje predloženih programa i projekata
 • Nedovoljna financijska podrška od strane lokalne i regionalne uprave
 • Nedovoljna osviještenost i informiranost okoline opravima, mogućnostima i potrebama djece i odraslih s TUR što rezultira lošim predrasudama i nekada neugodnim reakcijama okoline prema osobama s TUR i njihovim obiteljima.

7. Strateški ciljevi i aktivnosti provedbe

7.1. STRATEŠKI CILJ 1: Unapređenje ljudskih prava i podrška u ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Specifični cilj 7.1.1.

Uključenje djece u odgojni i obrazovni sustav

Aktivnosti provedbe:

 • Promoviranje i poticanje angažiranja asistenata u nastavi i predškolskom odgoju za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
 • Pružanje primjera pozitivne prakse kroz realizaciju aktivnosti te razmjena iskustava s djelatnicima obrazovnog i odgojnog sustava
 • Poticanje provedbe Zakonske legislative i preuzetih obveza UN Konvencije prava osoba s invaliditetom te Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom kod lokalne uprave kao i nadležnih ministarstava
 • Predlaganje predstavnika Udruge u razna povjerenstva i radne skupine u jedinicama lokalne samouprave

Specifični cilj 7. 1.2.

Podrška u ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Aktivnosti provedbe:

 • Pružanje aktivnosti informiranja u obliku direktnog rada s roditeljima iz područja socijalne skrbi
 • Objavljivanje edukativnih tekstova za roditelje putem web i facebook stranice, ali i viber grupe Udruge, iz domene pravne legislative djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, organiziranje tematskih predavanja – pravnika i socijalnih službi u Udruzi
 • Pokretanje programa redovitog savjetovališta u Udruzi
 • Suradnja s udrugama civilnog društva
 • Izrada brošura za roditelje s relevantnim informacijama iz domene ove problematike
7.2. STRATEŠKI CILJ 2: Osigurati i provoditi ranu intervenciju i habilitaciju djece s teškoćama u razvoju putem kontinuiranih stručnih terapija.

Specifični cilj 7.2.1.

Primjena i razvoj postojećih habilitacijskih postupaka u Udruzi s ciljem razvoja punog potencijala svakog djeteta.

Aktivnosti provedbe:

 • Pronaći kontinuirani izvor financiranja za programe habilitacije djece s teškoćama u razvoju
 • Pružanje habilitacijske skrbi na načelima djelotvornosti, pravovremenosti i efikasnosti, kada je problem prepoznat i bez nepotrebnog čekanja
 • Suradnja sa stručnjacima visokoobrazovnih institucija iz domene habilitacije kroz razvoj i evaluaciju stručnog rada te vidljivosti u stručnoj zajednici
 • Primjena protokola, vodiča i kliničkih smjernica za unapređenje kvalitete i njihova implementacija
 • Edukacija stručnog kadra u stjecanju komunikacijskih vještina s korisnicima usluga i njihovih obitelji.

 


Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću – Mogu” Pazin
Predsjednica Udruge: Klarita Radoš Matijjašić
Siječanj 2018.