OPERATIVNI PLAN 2018
Aktivnosti
Rokovi
Odgovorni
Ciljevi
Očekivani rezultati do kraja 2018.
Aktivnosti

Zapošljavanje voditeljice

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Upravni odbor Udruge, Skupština

Ciljevi

– ostvariti aktivnosti i projekata udruge radi postizanja postavljenih ciljeva – svakodnevno aktivno vođenje udruge i koordiniranje aktivnosti, redoviti sastanci s upravnim tijelom udruge

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Zaposlena voditeljica do kraja godine 2018., napisani i prijavljeni projekti i izvještaji, aktivnosti i projekti provedeni

Aktivnosti

Zapošljavanje administratora Udruge

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– pomoć voditeljici udruge u svim poslovima

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Zaposlen administrator Udruge do kraja 2018., napisani i prijavljeni projekti i izvještaji, blagajna, inventura i ostali administrativni poslovi

Aktivnosti

Povezivanje roditelja djece s teškoćama u razvoju

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– pružiti podršku roditeljima, traženje najboljeg rješenja za dijete i obitelj

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Održano 10 sastanka kroz godinu

Aktivnosti

Organiziranje predavanja o ABA terapiji

Rokovi

lipanj 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– informiranje članova udruge i drugih zainteresiranih o ABA terapiji

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Održano predavanje o ABA terapiji, Nirvana Kos, mag.psych.

Aktivnosti

Organiziranje predavanja o FELDENKRAIS terapiji

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– informiranje članova udruge i drugih zainteresiranih o terapiji

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Održano predavanje i prezentacija rada Feldenkrais terapije, Josipa Stipetić Irha

Aktivnosti

Organiziranje predavanja o asistivnoj tehnologiji za kvalitetniji život osoba s invaliditetom

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– informiranje javnosti i stručnih suradnika o dostupnoj tehnologiji za kvalitetniji život osoba s invaliditetom

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Održano predavanje o asistivnoj tehnologiji, uspostavljena suradnja sa E-glasom d.o.o. Rijeka i g. Miroslavom Vrankićem, prof.dr.sc.

Aktivnosti

Rekreativne aktivnosti

(terapijsko jahanje)
Rokovi

od ožujka do listopada 2018.

Odgovorni

Volonteri

Ciljevi

– organiziranti dodatne rekreativne aktivnosti za roditelje i djecu

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Provedene rekreativne aktivnosti u suradnji Udruge za terapijsko jahanje Philipos i Kosjenkom Mikulčić, prof.kinez.

uključeni volonteri
Aktivnosti

Pregledi i rad neurorazvojnog fizioterapeuta po Vojta metodi

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– organizirati preglede i rad neurorazvojnog fizioterapeuta i savjetovanje roditeljima

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Zaposlena licencirana Vojta fizioterapeutica do kraja 2018. godine

Aktivnosti

Osamostavljivanje za život djece adolescenata

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– osnaživanje adolescenata za samostalan život, rad s djecom, roditeljima, stručnim suradnicima (psiholozi i rehabilitatori), vanjska supervizija – psihologinja Jehona Sehu iz Padove

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Proveden projekt “Samostalnost je naša budućnost” u suradnji s Udrugom “Down D.A.D.I.” Padova

uključeni volonteri
Aktivnosti

Zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– suradnja sa Centrom Liče Faraguna Labin, MZO, Općinom Pićan

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Osigurana 2 pomoćnika u nastavi za 2 djece u Labinu

Aktivnosti

Podrška u učenju i pomoć u kući

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Volonteri

Ciljevi

– uključivanje volontera

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Uključeni volonteri koji će pomagati djeci u učenju, prijevozu i drugo.

Aktivnosti

Neurofeedback

Rokovi

tijekom 2018.

Odgovorni

Voditeljica

Ciljevi

– educiranje stručne osobe za rad sa Neurofeedbackom i nabava aparata

Očekivani rezultati do kraja 2018.

Educirana stručna osoba i osigurana nabava aparata za provođenje Neurofeedback terapije.