Učlanjenje u Udrugu HOĆU-MOGU

Udruga HOĆU-MOGU trenutno okuplja oko 90 članova i otvorena je i za Vas.

Sukladno Statutu Udruge podupiruće članice i članovi udruge mogu postati sve poslovno sposobne fizičke osobe, građanke i građani Republike Hrvatske i stranci, koje ispune pristupnicu i suglasne su s vizijom Udruge te plate članarinu.

Odluku o prijemu u redovno članstvo Udruge donosi Upravni odbor ukoliko je osoba aktivno sudjelovala u radu Udruge.

Postupak učlanjenja

Nakon što ste se upoznali sa misijom i vizijom Udruge, prepoznali vrijednosti i principe djelovanja udruge, ispunite online prijavnicu putem navedene pristupne forme.

Kad utvrdimo da nema prepreka učlanjenju, obavijestit ćemo vas mailom na koji račun trebate uplatiti članarinu, a mailom ćete dobiti i ostale upute o načinu uključivanja u rad udruge.

Članarina

Članarina se plaća mjesečno i iznosi 50,00 kuna.

Potrebni podaci

Molimo Vas da ispunite:

– Pristupnicu (obavezno)
– Izjavu o pristanku na fotografiranje i snimanje (dobrovoljno)
– Izjavu roditelja korisnika usluga koje udruga “Hoću-Mogu” pruža (obavezno udruzi pristupate sa djetetom – korisnikom usluga)

PRISTUPNICA:
    Članstvo Udruge može biti redovno i podupiruće. U skladu sa Statutom udruge HOĆU-MOGU, svaku članicu i člana Udruge prvo se prima u podupiruće članstvo. Podupirućom članicom ili članom može postati svaka fizička osoba suglasna s Vizijom, Statutom i Etičkim kodeksom Udruge.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
IZJAVA O PRISTANKU NA FOTOGRAFIRANJE I SNIMANJE
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
IZJAVA RODITELJA KORISNIKA USLUGA KOJE UDRUGA HOĆU-MOGU PRUŽA
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.