Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja

  • 2016. godine
  • projekt financiran sredstvima Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra
  • partnerstvo s DV Olga Ban Pazin, OŠ Vladimira Nazora Pazin, Poludnevni boravak Pazin
  • nabava kompjuterskog softwarea Boardmaker with Speaking Dinamically Pro, prijenosnog računala i printera

SIMBOLOM I SLIKOM DO BOLJEG RAZUMIJEVANJANa svim aktivnostima projekta „Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja sudjelovalo je sveukupno 108 osoba – srpanj 2016. -sastanak članova radi nabave računalnog programa BM&SD Pro i odabira pomoćne opreme, sudjelovalo je 14 odraslih i 14 djece, ukupno 28 osoba (12 roditelja članova Udruge /3 muškarca i 9 žena/, 2 vanjska volontera-žene i 14 djece); kolovoz 2016. – na prezentaciji i upoznavanju roditelja sa programom BM&SD Pro sudjelovalo je ukupno 18 osoba (15 roditelja članova udruge /2 muškarca i 13 žena/, 3 volonterke – žene); rujan 2016. – na radionici s korisnicima u Poludnevnom boravku Pazin sudjelovalo je ukupno 12 osoba (8 korisnika poludnevnog boravka /3 muškarca i 5 žena/, 1 voditeljica poludnevnog boravka, 1 medicinska sestra,a iz Udruge 1 voditeljica projekta i 1 volonterka; listopad 2016. – na prezentaciji projekta i predavanju volonterke Mihaele Vovk prisutni su bili su odgajatelji, učitelji i stručni suradnici i voditelji poludnevnog boravka (34), članovi i volonteri Udruge, roditelji i građani (16) ukupno 50 sudionika.

SIMBOLOM I SLIKOM DO BOLJEG RAZUMIJEVANJACilj projekta bio je upoznati one koji su uključeni u rad s djecom i odraslima s teškoćama u razvoju sa specijaliziranim programom kojim se lako i jednostavno priprema slikovni materijal za rad i bolje razumijevanje sadržaja i/ili vrtićkog, školskog ili nekog drugog programa. Boljom informiranošću i edukacijom djelatnika škole/vrtića, te roditelja, bliže smo ostvarivanju najvišeg cilja a to je lakša i bolja integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne škole, a kasnije i u društvo i na tržište rada.

Upoznavanjem učitelja i odgajatelja s programom koji je inovativan na ovim prostorima, željelo se doprinijeti cilju bolje pripreme materijala za rad s djecom u vrtićima i škola, kako bi lakše razumjeli, a tako i savladali upute, priče i ostale svakodnevne situacije. Odraslim osobama s intelektualnim teškoćama željelo se također olakšati upute za svakodnevne aktivnosti i obaveze. Također je jedan od ciljeva projekta bio taj da se nabavi jedan takav program za zajednicu koji će biti dostupan svim partnerima u projektu, a koristiti će im kako za izradu slikovnog materijala, tako i kao interaktivan alat u učenju i komunikaciji. Cilj organiziranog stručnog predavanja bio je da se roditelji, voditelji poludnevnog boravka, volontera, učitelja, odgajatelja, voditelja, stručnih suradnika, pomoćnika u nastavi i sve one koji rade s djecom i osobama s TUR, upoznaju s mnogim mogućnostima koje nudi ovaj program. Željeli smo potaknuti bolju suradnju vrtića, škole i poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama, roditelja i Udruge, a lokalnu zajednicu na uključivanje i volonterski rad s djecom.