Samostalnost je naša budućnost

Projekt “Samostalnost je naša budućnost” je djelomično financiran sredstvima Istarske županije i Grada Pule

 

 

Ekipa naših korisnika projekta “Samostalnost je naša budućnost” je ekipa za 10! Vole se, druže se, uče, rade, prate događanja u gradu i padaju već prvi dogovori da se nalaze i ljeti, na sunčanju i kupanju… Našoj stručnoj ekipi, psihologinjama Nedi i Mateji pridružuje se za sada i rehabilitatorica Martina. Nažalost, radi nedovoljnih financija nismo za sada u mogućnosti povećati broj skupina, iako imamo potencijalnih kandidata kako korisnika tako i osoba iz struke. Za sada se projekt financira sredstvima Grada Pule (13.000,00 kn) i Istarske županije (10.000,00 kn). Zahvaljujemo našoj koordinatorici projekta Jehoni iz Udruge Down DADI Padova koja nam nesebično pomaže od prvog dana. Želja nam je razvijati i širiti ovaj projekt jer je što veća samostalnost u brizi za sebe osnovna potreba svake osobe. Zato treba djelovati preventivno pa u ranoj dobi pripremati temelje za samostalnost, u dobi kada su djeca/adolescenti aktivni kroz svoje školovanje uče i realan život. Ova naša prva skupina pokazala je da ima sve to smisla, roditelji i stručni suradnici jako su zadovoljni. A to se vidi iz priloženog