Projekt SAMOSTALNOST JE NAŠA BUDUĆNOST, vol.3

Krajem studenog ove godine, završio je projekt Samostalnost je naša budućnost, koji je sufinanciran putem javnog natječaja Istarske županije sa 20.000,00 kuna i Grada Pule sa 15.000,00 kuna, te drugih donatora kao što su Udruga Futsal Pula sa 10.000,00 i drugi.

Projekt se provodio cjelu godinu u iznajmljenom stanu u centru Pule. Korisnici projekta su se potpuno povezali do sada te se svakog tjedna raduju danu kada će se susresti ponovo, učiti, kuhati, družiti se i zabavljati.

Devetero korisnika projekta podjeljeno je u 2 grupe kako bi se ciljano pristupilo svakome od njih, pa se tako 1.grupa sastaje petkom u popodnevnim satima, a 2. grupa četvrtkom. U nekoliko navrata dvije grupe su se i spojile pa su imali i zajednička druženja.
Sa korisnicima rade stručne osobe – psihologinja Matea Terlević te edukacijske rehabilitatorice Martina Gajšak i Ivana Rukavina, koje su zaposlene u Centru Liče Faraguna u Labinu. Centar Liče Faraguna nam je partner u projektu već 3.godinu, pošto imaju zainteresiranih potencijalnih korisnika projekta osamostavljivanja, no još uvijek nemamo toliko stabilnu financijsku konstrukciju da bismo širili projekt. Također, partner u projektu nam je i Škola za odgoj i obrazovanje iz Pule.

Kroz 2018. godinu na projektu “Samostalnost je naša budućnost” odrađeno je ukupno 60 aktivnosti, od kojih je 51 aktivnost odrađena sa adolescentima korisnicima, a 9 aktivnosti sa stručnim osobama i roditeljima na projektu kroz sastanke, te u nekoliko navrata sa supervizoricom projekta Jehonom Šehu, psihologinja koja ovakav izvorni projekt “Autonomia” vodi već 13 godina u Padovi u Udruzi Down D.A.D.I., i bilježe veliko zadovoljstvo među korisnicima i njihovim roditeljima. Jehona je također sudjelovala i na aktivnostima sa djecom te je razgovarala i sa roditeljima da vidi i čuje njihovo viđenje projekta, kako djeca reagiraju, da li pokazuju kod kuće zainteresiranost za uključivanje u kućanske poslove i slično. Isto tako detaljno je razgovarala sa stručnim suradnicama na projektu, kako se one nose sa pojedinim teškoćama i na koji način možda još bolje pristupiti, te su zajedno razvijale plan za sljedeću fazu projekta. Adolescenti su već mladi ljudi koji pokazuju zainteresiranost za suprotni spol, te se pojavljuju prvi osjećaji privrženosti, zaljubljenosti, pa ih treba i u tome pravilno usmjeravati.

  Udruga Hoću – Mogu bila je partner Zajednice sportskih udruga u projektu Grad u pokretu, koji su organizirali sportsko-rekreativno i zabavno druženje sa roditeljima i djecom iz naše Udruge, među kojima su bili i adolescenti iz projekta “samostalnosti”. Odlično su se zabavili, prošetali kroz prirodu i šuškavo lišće, te pjevali uz gitaru tete iz Društva Naša djeca.

Svi sudionici u projektu su veoma zadovoljni kako se projekt razvija te ga svi žele podignuti na novi nivo, jer je ovakav projekt upravo ono što je potrebno da bi se kvalitetno radilo na deinstitucionalizaciji kojoj teže Istarska županija i RH općenito. Također, važno je spomenuti da za ovaj projekt postoji interes na nacionalnoj razini. Stoga ćemo i u novoj 2019. godini prijaviti ovaj projekt na dostupne javne natječaje kako bismo ga razvijali i dalje.