Novčanko

je desktop i mobilna aplikacija koja je nastala iz opažanja da djeca s teškoćama u razvoju često imaju neispravnu predodžbu vrijednosti novca i ne snalaze se s matematikom odnosno operacijama zbrajanja i oduzimanja.

U sklopu aplikacije integrirana su dva rješenja: edukativna igrica i pomagalo pri kupnji.

Glavni izbornik

Pri pokretanju Novčanka, otvara se glavni izbornik. Uz tekst svake opcije (gumba) unutar glavnog izbornika nalazi se i ikona koja tu istu opciju opisuje. Ikone su dodane kako bi i djeca koja otežano čitaju ili ne čitaju mogla razumjeti značenje pojedinog gumba.

Igra

U Novčankovoj edukativnoj igrici, zadatak je ilustriranoj blagajnici drag and drop tehnikom dodati traženi iznos. Ta tehnika predstavlja povlačenje slika ponuđenih novčanica i kovanica u za to predviđeno mjesto (blagajnu). Edukativna igrica se sastoji od beskonačno nasumično generiranih razina koje se mogu prilagođavati po težini, a cilj je platiti točan iznos koji blagajnica traži.

Pomoćna traka (Slika iznad) prikazuje koliko je još potrebno staviti novaca blagajnici kako bi predani iznos bio točan traženom iznosu. Ako je predan prevelik iznos, traka će biti žute boje, ako je predano premalo, traka je crvene boje i ako je predano točno u lipu ili kunu ovisno o odabranoj težini igrice, traka će biti zelene boje. Traka funkcionira na način da kada je potrebno platiti X kuna, traka će se popuniti do kraja onda kada je dano 2 puta više od X ili više, te se tako traka prilagođava za svaki traženi iznos. Igrač može u bilo kojem trenutku završiti s igrom te mu se potom ispiše broj točno plaćenih iznosa (prijeđenih razina) i koliki mu je rekord (slika ispod).

Uredi razine

Na ekranu “Uredi razine” (Slika ispod) nudi se više mogućnosti prilagođavanja igrice svakom igraču. Unosom podatka “Najveći račun”, određuje se do kojeg iznosa će se nasumično generirati iznosi koje treba platiti na svakoj od razina igrice. Težina igrice se može odrediti pomoću potvrdnih okvira (checkboxes). Prvi potvrdni okvir označava teže zadatke, odnosno zadatke u kojima će se uz kovanice od 1 do 5 kuna i novčanice od 10 do 200 kuna prikazati i lipe. Lakši zadaci ne sadrže lipe već samo kovanice od 1 do 5 kuna i novčanice od 10 do 200 kuna.

Kod lakših zadataka ilustrirana blagajnica uvijek traži iznos bez lipa, a kod težih traži iznos s lipama. Još jedan način prilagođavanja težine edukativne igrice pojedinom korisniku je mogućnost da se pomoćni tekst unutar igrice prikaže ili sakrije. Pomoćni tekst predstavlja tekst koji se nalazi u kutu ekrana igrice na slici 8 i izračunava koliki je trenutni predani iznos novaca blagajnici, što pomaže djetetu kod zbrajanja iznosa. To se može omogućiti odabirom drugog potvrdnog okvira.  Zadnja opcija je za prikaz pomoćne trake koju se može vidjeti ispod pomoćnog teksta. Rad te trake pobliže je opisan u prethodnom potpoglavlju “Igra” .

Pomagalo

Pomagalo se sastoji od dva dijela: Novčanik i Trgovina. U dijelu Novčanika (slika ispod), unosi se količina novčanica i kovanica koje korisnik ima u svom novčaniku. Pri ulasku u Novčanik, korisniku se otvara ekran s jasno prikazanim popisom novčanica i kovanica koje se trenutno nazale u njegovom novčaniku i ukupnom sumom istih.

Slika: Novčanik

 

Ako korisnik želi pridodati novu novčanicu ili kovanicu, to napravi pritiskom na gumb “Promijeni”, koji ga odvodi na sučelje unutar kojeg su novci podijeljeni na kategoriju novčanica i kovanica (Slike ispod). Gumbima plus (+) i minus (-) te pritiskom na ulazno polje, mijenja se količina određene novčanice ili kovanice. Promjene se spremaju pri svakoj novoj unesenoj vrijednosti kako se one ne bi izgubile u slučaju da korisnik zatvori aplikaciju bez ikakve potvrde ili izlaska iz sučelja.

Slika: Odabir novčanica i kovanica
Slika: Trgovina

 

U sklopu sučelja trgovine (Slika iznad) nalaze se polje i numerička tipkovnica, gdje korisnik može unijeti iznos koji mora platiti na blagajni. Ispod iznosa kojeg je potrebno platiti, nalaze se dvije opcije plaćanja koje odabiru novčanice i kovanice na različite načine:
• Plati krupno” – plaćanje isključivo novčanicama (1. slika ispod)
• “Plati sitno” – plaćanje novčanicama i kovanicama tako da zbroj danog novca bude što bliži iznosu koji se mora platiti (2. i 3. slika ispod)

Slike: Plati krupno (lijevi ekran) i plati sitno (srednji i desni ekran)

 

“Plati krupno” i “Plati sitno” su algoritmi za izračunavanje najbolje kombinacije novčanica iz novčanika za platiti određeni iznos. Oba algoritma najprije izračunaju koja je najveća novčanica koja je u novčaniku, a da je manja ili jednaka od iznosa koji se mora platiti. Nju onda oduzmu od iznosa i iz novčanika. To se ponavlja za ostatak iznosa dok odabrane novčanice i kovanice ne pređu ili izjednače iznos koji se mora platiti. Ako ponestane manjih novčanica i kovanica u novčaniku od ostatka iznosa koji se još mora platiti, onda se uzima prva viša dostupna od ostatka iznosa kako bi se prešao iznos. U tom slučaju drugi algoritam prolazi po danim novčanicama i kovanicama od najveće do najmanje i provjerava ako se može koja vratiti u novčanik bez da se “padne” ispod iznosa kako bi se smanjila razlika između danog novca i iznosa za platiti. Algoritam za krupno plaćanje radi na istom principu u kojem novčanik nema kovanica.

Nakon odabira načina plaćanja, na ekranu se prikažu slike i količine novčanica i kovanica koje je potrebno platiti na blagajni, a na vrhu ekrana se piše iznos ostatka novaca koje blagajnik  mora vratiti korisniku aplikacije. U slučaju da u novčaniku nema dovoljno novca, na ekranu će se ispisati prikladna poruka.

Pritiskom na gumb “Plati” korištene novčanice i kovanice se oduzimaju iz novčanika. U slučaju da korisnik odluči platiti drugom metodom (umjesto sitnog, platiti krupnim i obrnuto), pritiskom na gumb “X” korisnik se vraćana sučelje trgovine i odabire drugu metodu plaćanja s istim novčanicama i kovanicama koje je imao i prije pritiska na gumb “Plati”.

Postavke

Kako bi Novčanko bio zabavniji djeci nižih uzrasta, dodana je vesela pozadinska glazba i zvučni efekti koji se aktiviraju pritiskom na gumbe. Jačinu svih zvukova moguće je prilagoditi u postavkama aplikacije.

Za kraj

Mobilna aplikacija Novčanko je bila osmišljena kao edukativni alat za djecu s teškoćama u savladavanju zbrajanja i oduzimanja, te za djecu koja još ne znaju upravljati novcem i prepoznati vrijednost tog novca. Kako bismo djeci olakšali i pomogli s učenjem upravljanja novcima, razvili smo igricu i pomagalo kod kupovine.

PREUZMITE APLIKACIJU