Edukacija roditelja o Vojta terapiji

Od 11. do 13. rujna u prostorima naše Udruge odrađene su edukacije roditelja djece s teškoćama u razvoju o neurorazvojnoj Vojta terapiji, koje je sufinancirala Općina Funtana.

Dugogodišnja licencirana terapeutica Vojta terapije približila je roditeljima korisnost ove terapije važne za napredak u razvoju djece s motoričkim smetnjama, te objasnila im koje su prednosti terapije i najvažnije kako je samostalno provoditi kod kuće.

U edukacijama je volonterski sudjelovala i jedna mlada fizioterapeutica, sa željom da i ona pobliže upozna terapiju po Vojta principu, kako bi se kasnije mogla lakše odlučiti na specijalizaciju ove vrste terapije.

Roditelji su veoma zadovoljni jer su neki dodatnom edukacijom usvojili osnove teorije, a neki dobili odgovore na sva pitanja koja su ih zanimala, te kako pravilno provoditi terapiju kod kuće i time povećati učinkovitost same terapije.

Kroz zadane ciljeve i sam Program rada Udruge vidljivo je da se Udruga zalaže za podizanje kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, za senzibiliziranje društvene zajednice prema osobama s invaliditetom, da želi unaprijediti zdravstvenu i psihosocijalnu skrb, kao i obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje u društvenu zajednicu, te potaknuti znanstvena i druga istraživanja vezana uz nastanak poteškoća i mogućnost napretka osoba s TUR.