Posjeta Udruzi “Od mene za tebe” Antunovac, Osijek

U svibnju 2018. predsjednica Udruge, Klarita, sastala se sa predstavnicima Osječke udruge “Od mene za tebe” Zoranom Lackovićem i Mariom Barišićem, točnije iz Općine Antunovac.

Udruga “Od mene za tebe” pokrenula je projekt izgradnje Rehabilitacijsko-edukacijsko-senzornog parka u Antunovcu (RES park Antunovac) još 2015. godine u koji su se do sada uključili i Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, gradonačelnik Osjeka Ivan Vrkić, načelnik Antunovca Davor Tubanjski i mnogi drugi mještani kroz razne humanitarne akcije, kao npr. Veterani NK Antunovac. Radi se o parku za djecu s poremećajima senzorne integracije i autizma koji se uređuje u Antunovcu, a jedini je takav u Hrvatskoj. Izgrađen je na inicijativu udruge Od mene za tebe s ciljem da bude dostupan djeci s invaliditetom i njihovim obiteljima s područja općine Antunovac i cijele Osječko-baranjske županije, a prostire se na gotovo 5000 četvornih metara zemljišta koje je donirala općina Antunovac.

Ovim posjetom udruzi “Od mene za tebe” želimo uspostaviti suradnju sa srodnom udrugom, ukoliko je to moguće, pomagati si međusobno, te njihove dobre primjere prakse pokušati sprovesti i na ovom području.

Fotografija Udruga  "Hoću-Mogu" Pazin. Fotografija Udruga  "Hoću-Mogu" Pazin.