Operativni plan 2017.

Operativni plan 2017. Udruga “Hoću-Mogu” Pazin          21.12.2016.
Redni broj Aktivnosti Rokovi Odgovorni Ciljevi: Očekivani rezultati do kraja 2017.
1. Zapošljavanje voditeljice do kraja 2017. Upravni odbor Udruge, Skupština ostvariti aktivnosti i projekata udruge radi postizanja postavljenih ciljeva Zaposlena voditeljica do kraja godine 2017.
2. Povezivanje roditelja djece s teškoćama u razvoju tijekom 2017. Voditeljica pružiti podršku roditeljima, traženje najboljeg rješenja za dijete i obitelj Održano 10 sastanka kroz godinu
3. Predavanje o integraciji (Učilište IDEM) tijekom 2017. Voditeljica osvješćivanje javnosti i stručnih suradnika o pozitivnim učincima integracije za cijelo društvo Održano predavanje o integraciji
4. Organiziranje edukativne radionice za korištenje softwarea Boardmaker with Speaking Dinamically Pro tijekom 2017. Voditeljica Osposobljavanje roditelja i stručnih suradnika za korištenje software-a  za rad s djecom s TUR Održana edukacija za roditelje i stručne suradnike
5. Organiziranje predavanja o asistivnoj tehnologija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom tijekom 2017. Voditeljica Informiranje javnosti i stručnih suradnika o dostupnoj tehnologiji za kvalitetniji život osoba s invaliditetom Održano predavanje o asistivnoj tehnologiji
8. Organiziranje tečaja za Funkcionalno učenje tijekom 2017. Voditeljica osnažiti i osposobiti stručne suradnike u Istri za Funkcionalno učenje Održan 1. dio tečaja Funkcionalnog učenja
9.  Pregledi logopeda, rehabilitatora, psihologa, radnog terapeuta tijekom 2017. Voditeljica organizirati preglede i rad defektologa i savjetovanje roditeljima Zaposliti na ugovor o djelu
10. Pregledi i rad neurorazvojnog fizioterapeuta tijekom 2017. Voditeljica organizirati preglede i rad neurorazvojnog fizioterapeuta i savjetovanje roditeljima Zaposliti fizioterapeuta
11. Osamostavljivanje za život djece adolescenata tijekom 2017. Voditeljica Osnaživanje adolescenata za samostalan život Provesti  projekt “Samostalnost je naša budućnost” u suradnji s Udrugom “Down D.A.D.I.” Padova
12. Rekreativne aktivnosti (terapijsko jahanje) od ožujka do studenog 2017. volonteri organiziranti dodatne rekreativne aktivnosti za roditelje i djecu Provedene rekreatine aktivnosti u suradnji Udruge za terapijsko jahanje Philipos