Operativni plan 2018.

Operativni plan 2018. Udruga “Hoću-Mogu” Pazin          16.12.2017.
Redni broj Aktivnosti Rokovi Odgovorni Ciljevi: Očekivani rezultati do kraja 2018.
1. Zapošljavanje voditeljice tijekom 2018. Upravni odbor Udruge, Skupština – ostvariti aktivnosti i projekata udruge radi postizanja postavljenih ciljeva – svakodnevno aktivno vođenje udruge i koordiniranje aktivnosti, redoviti sastanci s upravnim tijelom udruge Zaposlena voditeljica do kraja godine 2018., napisani i prijavljeni projekti i izvještaji, aktivnosti i projekti provedeni
2. Zapošljavanje administratora Udruge tijekom 2018. Voditeljica – pomoć voditeljici udruge u svim poslovima Zaposlen administrator Udruge do kraja 2018., napisani i prijavljeni projekti i izvještaji, blagajna, inventura i ostali administrativni poslovi
3. Povezivanje roditelja djece s teškoćama u razvoju tijekom 2018.  Voditeljica – pružiti podršku roditeljima, traženje najboljeg rješenja za dijete i obitelj Održano 10 sastanka kroz godinu
4. Organiziranje predavanja o ABA terapiji lipanj 2018. Voditeljica – informiranje članova udruge i drugih zainteresiranih o ABA terapiji Održano predavanje o ABA terapiji, Nirvana Kos, mag.psych.
5. Organiziranje predavanja o FELDENKRAIS terapiji tijekom 2018. Voditeljica – informiranje članova udruge i drugih zainteresiranih o terapiji Održano predavanje i prezentacija rada Feldenkrais terapije, Josipa Stipetić Irha
6. Organiziranje predavanja o asistivnoj tehnologiji za kvalitetniji život osoba s invaliditetom tijekom 2018. Voditeljica – informiranje javnosti i stručnih suradnika o dostupnoj tehnologiji za kvalitetniji život osoba s invaliditetom Održano predavanje o asistivnoj tehnologiji, uspostavljena suradnja sa E-glasom d.o.o. Rijeka i g. Miroslavom Vrankićem, prof.dr.sc.
7. Rekreativne aktivnosti (terapijsko jahanje) od ožujka do listopada 2018. Volonteri – organiziranti dodatne rekreativne aktivnosti za roditelje i djecu Provedene rekreativne aktivnosti u suradnji Udruge za terapijsko jahanje Philipos i Kosjenkom Mikulčić, prof.kinez.

  • uključeni volonteri
8. Pregledi i rad neurorazvojnog fizioterapeuta po Vojta metodi tijekom 2018. Voditeljica – organizirati preglede i rad neurorazvojnog fizioterapeuta i savjetovanje roditeljima Zaposlena licencirana Vojta fizioterapeutica do kraja 2018. godine
9. Osamostavljivanje za život djece adolescenata tijekom 2018. Voditeljica – osnaživanje adolescenata za samostalan život, rad s djecom, roditeljima, stručnim suradnicima (psiholozi i rehabilitatori), vanjska supervizija – psihologinja Jehona Sehu iz Padove Proveden  projekt “Samostalnost je naša budućnost” u suradnji s Udrugom “Down D.A.D.I.” Padova

  • uključeni volonteri
9. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi tijekom 2018. Voditeljica – suradnja sa Centrom Liče Faraguna Labin, MZO, Općinom Pićan Osigurana 2 pomoćnika u nastavi za 2 djece u Labinu
10. Podrška u učenju i pomoć u kući tijekom 2018. Volonteri – uključivanje volontera Uključeni volonteri koji će pomagati djeci u učenju, prijevozu i drugo.
11. Neurofeedback tijekom 2018. Voditeljica – educiranje stručne osobe za rad sa Neurofeedbackom i nabava aparata Educirana stručna osoba i osigurana nabava aparata za provođenje Neurofeedback terapije.