Redni broj Aktivnosti Rokovi Odgovorni Ciljevi Očekivani rezultati do kraja 2016. Podrška roditeljima koji se tek susreću s roditeljstvom djeteta s teškoćama u razvoju 1. Zapošljavanje voditeljice do kraja 2016. Predsjedništvo Udruge, Skupština ostvariti aktivnosti i projekata udruge radi postizanja postavljenih ciljeva Zaposlena voditeljica do kraja godine 2016. 2. Povezivanje roditelja djece s teškoćama u razvoju tijekom 2016. Voditeljica pružiti podršku roditeljima,...